SVK (Sampana Vehivavy Kristiana)

svk
Ny Birao ny sampana SVK
  • Mpandrindra : Hiarivony ANDRIANARIVELO (0637487589)
  • Mpitantsoratra : Emilie RAZANANY
  • Mpitantsoratra : Olga BERGET
  • Mpitantsoratry ny vola : Ny Aina RAVELOJAONA (0661550060)
Fivoriana : Indray mandeha isam-bolana

 

Imprimer E-mail