Filazana manjo - FPMA Clermont-Ferrand, Fianakaviana RAKOTOMAVO

Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo,

Natsoin'ny Ray hody any aminy
i Tompokolahy Faly Andry RAKOTOMAVO
tamin'ny zoma 5 jona 2020 teo (Livry Gargan) rehefa nivahiny teto 57 taona ka

namela ny zanany kamboty Heriniana RAKOTOMAVO, mpianatra 20 ans, mandalo eto Clermont-Ferrand (STK) . Mikasa ny hampody ny razana any an-tanindrazana Heriniaina koa mangataka fanampiana amintsika ahafahany manatanteraka izany. Ho an'izay maniry ny handray anjara amin'izany dia misy cagnotte nosokafana ny amin'izany.

Cagnotte :https://www.leetchi.com/c/rapatriement-de-rakotomavo-faly

Manonona aminareo ny Fiadanan'ny Tompo.
Misaotra anareo sahady ny amin'izay rehetra hataonareo.
Amin'ny anaran'ny Komity,
Mpitandrina Jules RAKOTONANAHARY
Filoha Murielle ANDRIANTSILEFERINTSOA

Imprimer E-mail

Annonces - dim 31/05/2020

FPMA Fatsats

FPMA Nice - Voin-kava mahatratra, Pst Zozo

«Miaraha mifaly amin’izay mifaly, ary miaraha mitomany amin’izay mitomany. » (Romana 12:15)
« Mifampitondrà izay mavesatra, ary aoka izany no hahatanterahanareo nylalàn’i Kristy. » (Galatiana 6:2)

Nice, faha 25 Mey 2020

Ho an’ny FMM
Ho an’ny Faritany 6
Ho an’ny Tafo 39 sy ny fiaraha-mivavaka Ho an’ny Sampana Iraisana 8
Ho an’ny ambaratonga rehetra
Ho an’ny Vahoakan’ Andriamanitra
eto amin’ny FPMA,

Ry hava-malala,
Ho aminareo anie, ny Fahasoavana avy amin’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Amin’ ny maha Iray antsika ao amin’ny Tompo sy noho ny voina mihatra amintsika
FPMA, ka namoizantsika ny raiamandreny iombonana Pasteur Zozo Randriamanantsoa, dia tsy misalasala izahay mitodika aminareo, mangataka tolo-tanana avy aminareo, hoenti-manana ny fampodiana ny razana any an-tanindrazana.
Noho ny toe-javatra ankehitriny, dia tranga roa no mety hiseho:
- raha mahazo alalana avy amin’ny Fanjakana Malagasy, dia hampodiana avy hatrany ny razana
- raha tsy izany, dia voatery halevina aty Frantsa aloha, ny razana ary hampodiana amin’ny fotoana mahamety izany. Hisondrotra araka izany koa, ny devis.

Ho anareo izay maniry handray anjara, amin’izao adidy mavesatra sy masina izao, dia indreo, omena anareo ny andinindininy amin’ny fanatanterahana izany.

Chèque : amin’ny anaran’Atoa RAMASITERA Andriamihajasoa.
Adresse Postale : 7, Rue Cassini 06000 Nice
Cagnotte : https://www.leetchi.com/c/aide-pasteur-zozo-randriamanantsoa-fpma-nice

Maniry hatrany ny fitondranareo am-bavaka ny fianakaviana. Misaotra anareo sahady ny amin’izay rehetra hataonareo. Manonona aminareo ny Fiadanana avy amin’Ilay tia antsika.

Ny Birao Foibe FPMA : Docteur RASOLONDRAIBE Seth
Ny Biraon’ny Faritany Atsimo Atsinanana : Pasteur RANDRIA Christian & RAFIDINARIVO Jean-Solo
Ny FPMA Nice : Pasteure RAJARISOA Fara & RAKOTOMALALA Bakoly

 

Fiangonana Lyon

Filazana manjo - fianakaviana Rajaonary

Ho an ny Ray aman dreny Mpitandrina sy ny mpiray finoana eto amin ny FPMA Lyon 

..."Hisaotra an i Jehovah lalandava aho , ho eo am bavako mandrakariva ny fiderana Azy" 
Sal 34-1

Sitrak Andriamanitra ny niantso ny mpanompony   
Atoa RASAMOELINIRINA  Robinot  Tiana 
hody any aminy ny talata faha  26 mey 2020.

Hoy ny iray tampo aminy Christian sy  Liva (zandriny) RAJAONARY  mianakavy ,ary ny fianakaviana manontolo .
Ny fandevenana dia notanterahina ny Zoma faha 29 mey 2020 any an tanindrazana , koa mangataka antsika hiara hiombo-po sy hitrotro am bavaka ny fotoana rehetra.

Cultes en ligne

Les cultes continueront en ligne jusqu'à nouvel ordre, malgré le déconfinemant. Les informations de reprise à l'EPTM vous seront communiquées prochainement.
Toutes les informations concernant l'église sont disponibles au fur et à mesure sur le site : les cultes, les activités à distance des sampana, etc...

Les contacts sont disponibles ici.

Vokatra may & jiona 2020

"Car l’Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie."
Deutéronome 16 : 15 bc

Malgré le confinement et le déconfinement, et face à la situation actuelle que vit la France, la FPMA Lyon a décidé de lancer le vokatra 1 pour les mois de mai et juin 2020.
Toutes les informations sont disponibles ici.

Rakitra - complément d'infos

Tous les moyens sont disponibles sur ce post.

 

Imprimer E-mail

Pst Zozo, FPMA Nice - Culte national

« Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie,
pourvu que j’accomplisse ma course avec joie,
d’annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu »
Actes 20:24;
Verset choisi par le Pst Zozo Randriamanantsoa lors de son Jubilé 2020

Suite au décès du Pst Zozo RANDRIAMANANTSOA,
Pour la Gloire de Dieu, pour Encourager la famille, la FPMA NICE et toute la FPMA, vous êtes invités au CULTE NATIONAL en VISIO-CONFERENCE ZOOM ou RADIO

Samedi 30 mai 2020, 17h – 18h30

Accès ZOOM: https://bit.ly/zoom_fpma_fatsats
ID de réunion : 705 532 060, Mot de passe : 337997
La salle de réunion ZOOM sera ouverte dès 16h15

Ou Radio Anjomara : https://fpma.church/fpma/index.php/radio-fpma

Ou Conf call, Tel +33-1-7048-9028, Code: 3138217# (traduction en français)

Imprimer E-mail

AMF CHOEURUNI - Concert virtuel 30ème anniversaire

« Toute la terre  se prosterne devant toi et chante pour toi;elle chante ton nom» 
Psaumes 66 :4

Le ChoeurUni 2020 ne pouvant avoir lieu pour les raisons sanitaires que nous connaissons.

L'AMF va tout de même marquer les  30 ans du ChoeurUni. Nous rendons gloire à Dieu car nous pouvons toujours exprimer notre reconnaissance et louer le Seigneur ensemble malgré la distanciation physique, sous d'autres formes. Nous vous invitons à un concert virtuel qui sera diffusé sur plusieurs canaux de communications le

Samedi 23 Mai à 20h30.

Vous trouverez ci-dessous les liens des réseaux sociaux, radios pour regarder ou écouter  le concert:
- Facebook ChoeurUni: https://www.facebook.com/ChoeurUni/
- Facebook AMF National: https://www.facebook.com/AMFNational
- Youtube AMF National: https://www.youtube.com/channel/UCnkeCg7inYbvHC-5_pkNrNQ
- Radio Vatsy FPMA
- Radio Anjomara FPMA

amfCU2020

Imprimer E-mail

Annonces - dim 17/05/2020

FPMA Fatsats

Filazana manjo - Famille Pst Jules RAKOTONANAHARY

« Tompo ô, efa fonenanay hatramin’ny taranaka rehetra Ianao » Salamo 90:1

Teny nofinidin’ny fianakaviana Amin’ny alahelo ary koa amin’ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan’ny tena amin’ny maty ao amin’ny Kristy Jesoa no ampandrenesana anareo fa
RAKOTONANAHARY JEAN PAUL
Loholona
Dia nantsoin’ny Ray hody any aminy ny sabotsy 9 mey Rehefa nivahiny 84 taona tety an-tany.

Ray niteraka an’Atoa RAKOTONANAHARY Tantely sy Landy mianakavy
Iray tampo amin’i
- Pasteur Jules sy Miriama RAKOTONANANAHARY, raiben’ireo zanaka aman-jafiny.
- Rtoa RANAIVOARIMANANA Bernadette, raiben’ireo zanaka aman-jafiny.

Connexions sur ce lien

Fiangonana Lyon

Cultes en ligne

Les cultes continueront en ligne jusqu'à nouvel ordre, durant le confinemant.
Toutes les infos concernant l'église sont disponibles au fur et à mesure sur le site : les cultes, les activités à distance des sampana, etc...

Pour toute information complémentaire, les contacts sont disponibles ici.

Rakitra - complément d'infos

Tous les moyens sont disponibles sur ce post.

Hitanao eto ihany koa ny RDVs hafa miarak@ sampana.

Imprimer E-mail