Laminasa

03-12-2023 [F] EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 80
Vakiteny 1 Jean-Didier DANGUIN Isaia 63.16–64.7
Vakiteny 2 Liana RAZAFIMANANTSOA 1 Korintiana 1.3-9
Vakiteny 3 Liantsoa ANDRIAMBELOLAZA Marka 13.33-37
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
10-12-2023 [] STK EFRAIMA
Mitarika STK STK
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 85
Vakiteny 1 STK Isaia 40.1-11
Vakiteny 2 STK 2 Petera 3.8-14
Vakiteny 3 STK Marka 1.1-8
Mivavaka STK
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
17-12-2023 [F] EFRAIMA
Mitarika Miangaly RAZAFIMANANTSOA
Mitory teny Andrianiaina Razafimanantsoa
Salamo Lioka 1.46-54
Vakiteny 1 LIZZIE ANN ANDRIAMALALA Isaia 61.1-11
Vakiteny 2 Lova ANDRIAMPANJA 1 Tesaloniana 5.16-24
Vakiteny 3 Lucas DEBION Jaona 1.6-8,19-28
Mivavaka Miangaly RAZAFIMANANTSOA
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
24-12-2023 [] EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina mitohy @ sasak'alina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 89
Vakiteny 1 Diakona 2 Samoela 7.1-16
Vakiteny 2 Diakona Romana 16.25-27
Vakiteny 3 Diakona Lioka 1.26-38
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
25-12-2023 [] EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 98
Vakiteny 1 Diakona Isaia 52.7-10
Vakiteny 2 Diakona Hebreo 1.1-6
Vakiteny 3 Diakona Jaona 1.1-18
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
31-12-2023 [AF] EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 105
Vakiteny 1 Mioratiana ANDRIANARIJAONA Genesisy 15.1-6, 21.1-3
Vakiteny 2 Natacha ANDRIANIMBONANA Hebreo 11.8-19
Vakiteny 3 OCEANE ANDRIAMASINARIVO Lioka 2.22-40
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany