SVK (Sampana Vehivavy Kristiana)

svk

Mpandrindra : Bakoly RAKOTOVELO
Mpitantsoratra : Josie RAJAOFETRA & Haingotiana RANDRIAMBALOHERY
Mpitantsoratry ny vola : Hanitra RAZAKARIVONY
Fivoriana : Indray mandeha isam-bolana (asabotsy voalohan' ny volana)

Mpikambana : miisa 25, ary mandray ny vehivavy rehetra izay manam-pikasana ny hirotsaka ho mpikambana. Tsy misy fepetra ny fidirana ho mpikambana.

Fandraisan' anjara : 15 € isan-taona, izany no atao dia mba ho entina mampandroso ny asa samihafa eo anivon' ny sampana.

Imprimer E-mail