Fifohazana

"... Izay mino Ahy, ny asa ataoko no ataony koa, ..." - Jaona 14:12

Asa sy Fampaherezana : Alahady fahefatra isam-bolana.

Ny Asa Fampaherezana amin'ny an-davanandro :

 • isaky ny misy olona mangataka na fantatra fa tena mila izany, any an-tokantranony na any am-piangonana ny toerana.
 • ny alakamisy hariva amin'ny 6 ora sy sasany aorian'ny vondrom-bavaka ao am-piangonana raha misy mangataka izany.

Ny fotoana fivoriana isan-kerinandro : zoma amin'ny 6 ora sy sasany ao amin'ny EPTM izay azon'ny rehetra atrehana.

Mandray anjara amin'ny vondrom-bavaka misy eto amin'ny fiangonana : fampianarana, vavaka.

Ireo mpiandry eto amin'ny tafo Lyon :

 • Ny mpitandrina Rakoto Clément,
 • Rtoa Rakoto Estera,
 • Rtoa Noro Nebie,
 • Rtoa Rabenakambanarivo Lalatiana,
 • Rtoa Randrianandrianina Narindra,
 • Rtoa Ravelojaona Sahondra,
 • Atoa Rajaonson Njaka,
 • Atoa Rabenakambanarivo Leonce,
 • Atoa Debion Alexandre,

Imprimer E-mail