Perikopa

Bible en 6 ans
Perikopa - Loko litorjika FPMA
24 02 2019
Salamo 103
Vakiteny 1 1 Samoely 26.2-23
Vakiteny 2 1 Korintiana 15.45-49
Vakiteny 3 Lioka 6.27-38
   
03 03 2019
Salamo 92
Vakiteny 1 Ohabolana 10.8-14,19-21
Vakiteny 2 1 Korintiana 15.54-58
Vakiteny 3 Lioka 6.39-45
   
10 03 2019
Salamo 91
Vakiteny 1 Deoteronomia 26.4-10
Vakiteny 2 Romana 10.8-13
Vakiteny 3 Lioka 4.1-13
   
17 03 2019
Salamo 27
Vakiteny 1 Genesisy 15.5-18
Vakiteny 2 Filipiana 3.17-4.1
Vakiteny 3 Lioka 9.28-36
   
24 03 2019
Salamo 103
Vakiteny 1 Eksodosy 3.1-15
Vakiteny 2 1 Korintiana 10.1-12
Vakiteny 3 Lioka 13.1-9
   
31 03 2019
Salamo 34
Vakiteny 1 Josoa 5.10-12
Vakiteny 2 2 Korintiana 5.17-21
Vakiteny 3 Lioka 15.1-3.11-32
   
07 04 2019
Salamo 126
Vakiteny 1 Isaïa 43.16-21
Vakiteny 2 Filipiana 3.8-14
Vakiteny 3 Jaona 8.1-11
   
14 04 2019 Sampan-drofia (Les Rameaux)
Salamo 22
Vakiteny 1 Isaïa 50.4-7
Vakiteny 2 Filipiana 2.6-11
Vakiteny 3 Lioka 19.28-40
   
15 04 2019 Alatsinainy masina
Salamo 61
Vakiteny 1 Lioka 19.47-20.19
Vakiteny 2
Vakiteny 3
   
16 04 2019 Talata masina
Salamo 62
Vakiteny 1 Lioka 20.20-44
Vakiteny 2
Vakiteny 3
   
17 04 2019 Alarobia masina
Salamo 63
Vakiteny 1 Lioka 20.45-21.38
Vakiteny 2
Vakiteny 3
   
19 04 2019 Zoma masina
Salamo 65
Vakiteny 1 Lioka 22.66-23.49
Vakiteny 2
Vakiteny 3
   
21 04 2019 Paska
Salamo 108/1-20
Vakiteny 1 Asan'ny Apostoly 10.34-43
Vakiteny 2 1 Korintiana 5.6-8
Vakiteny 3 Lioka 24.1-12
   
28 04 2019
Salamo 108:21-29
Vakiteny 1 Asan'ny Apostoly 5.12-16
Vakiteny 2 Apokalypsy 1.9-19
Vakiteny 3 Jaona 20.19-31
   
05 05 2019
Salamo 30
Vakiteny 1 Asan'ny Apostoly 5.27-41
Vakiteny 2 Apokalypsy 5.11-14
Vakiteny 3 Jaona 21.1-19
   
12 05 2019
Salamo 100
Vakiteny 1 Asan'ny Apostoly 13.14-52
Vakiteny 2 Apokalypsy 7.9-17
Vakiteny 3 Jaona 10.27-30
   
18 04 2019 Alakamisy masina
Salamo 64
Vakiteny 1 Lioka 22.1-65
Vakiteny 2
Vakiteny 3
   
19 05 2019
Salamo 145
Vakiteny 1 Asan'ny Apostoly 14.21-27
Vakiteny 2 Apokalypsy 21.1-5
Vakiteny 3 Jaona 13.31-35
   
26 05 2019
Salamo 67
Vakiteny 1 Asan'ny Apostoly 15.1-29
Vakiteny 2 Apokalypsy 21.10-23
Vakiteny 3 Jaona 14.23-29
   
02 06 2019
Salamo 97
Vakiteny 1 Asan'ny Apostoly 7.55-60
Vakiteny 2 Apokalypsy 22.12-20
Vakiteny 3 Jaona 17.20-26
   
09 06 2019 Pentekosta
Salamo 104
Vakiteny 1 Asan'ny Apostoly 2.1-11
Vakiteny 2 Romana 8.8-17
Vakiteny 3 Jaona 14.15-26
   
16 06 2019 Alahadin'ny Trinite
Salamo 8
Vakiteny 1 Ohabolana 8.22-31
Vakiteny 2 Romana 5.1-5
Vakiteny 3 Jaona 16.12-15
   
23 06 2019
Salamo 110
Vakiteny 1 Genesisy 14.18-20
Vakiteny 2 1 Korintiana 11.23-26
Vakiteny 3 Lioka 9.11-17
   
30 06 2019
Salamo 16
Vakiteny 1 1 Mpanjaka 19.16-21
Vakiteny 2 Galatiana 5.1-18
Vakiteny 3 Lioka 9.51-62
   
07 07 2019
Salamo 66
Vakiteny 1 Isaïa 66.10-14
Vakiteny 2 Galatiana 6.14-18
Vakiteny 3 Lioka 10.1-20
   
14 07 2019
Salamo 19:8-12
Vakiteny 1 Deoteronomia 30.10-14
Vakiteny 2 Kolosiana 1.15-20
Vakiteny 3 Lioka 10.25-37
   
21 07 2019
Salamo 15
Vakiteny 1 Genesisy 18.1-10
Vakiteny 2 Kolosiana 1.24-28
Vakiteny 3 Lioka 10.38-42
   
28 07 2019
Salamo 138
Vakiteny 1 Genesisy 18.20-32
Vakiteny 2 Kolosiana 2.11-14
Vakiteny 3 Lioka 11.1-13
   
04 08 2019
Salamo 90
Vakiteny 1 Mpitoriteny 1.2,2.21-23
Vakiteny 2 Kolosiana 3.1-11
Vakiteny 3 Lioka 12.13-21
   
11 08 2019
Salamo 33
Vakiteny 1 Ezekiela 33.10-16
Vakiteny 2 Hebreo 11.1-19
Vakiteny 3 Lioka 12.32-48
   
18 08 2019
Salamo 40
Vakiteny 1 Jeremia 38.4-10
Vakiteny 2 Hebreo 12.1-4
Vakiteny 3 Lioka 12.49-53
   
25 08 2019
Salamo 117
Vakiteny 1 Isaïa 66.18-21
Vakiteny 2 Hebreo 12.5-13
Vakiteny 3 Lioka 13.22-30