Perikopa

Bible en 6 ans
Perikopa - Loko litorjika FPMA
31 10 2021 ZAIKABE NASIONALY ?
Salamo Salamo 119.97-106
Vakiteny 1 Deotoronomia 6.2-6
Vakiteny 2 Hebreo 7.23-28
Vakiteny 3 Marka 12.28-34
   
07 11 2021 VOKATRA FAHAROA
Salamo Salamo 146
Vakiteny 1 1 Mpanjaka 17.10-16
Vakiteny 2 Hebreo 9.24-28
Vakiteny 3 Marka 12.38-44
   
14 11 2021
Salamo Salamo 16
Vakiteny 1 Daniela 12.1-3
Vakiteny 2 Hebreo 10.11-14,18
Vakiteny 3 Marka 13.24-32
   
21 11 2021 SAMPANAANTOKO MPIHIRA
Salamo Salamo 93
Vakiteny 1 Daniela 7.13-14
Vakiteny 2 Apocalypsy 1.5-8
Vakiteny 3 Jaona 18.33-37
   
28 11 2021
Salamo Salamo 25
Vakiteny 1 Jeremia 33.14-16
Vakiteny 2 1 Tesaloniana 3.12–4.2
Vakiteny 3 Lioka 21.25-36
   
05 12 2021 STK
Salamo Salamo 126
Vakiteny 1 Isaïa 60.1-11
Vakiteny 2 Filipiana 1.4-11
Vakiteny 3 Lioka 3.1-6
   
12 12 2021
Salamo Esaïe 12
Vakiteny 1 Sofonia 3.14-18
Vakiteny 2 Filipiana 4.4-7
Vakiteny 3 Lioka 3.10-18
   
19 12 2021
Salamo Salamo 80
Vakiteny 1 Mika 5.1-5
Vakiteny 2 Hebreo 10.5-10
Vakiteny 3 Lioka 1.39-45
   
24 12 2021
Salamo Salamo 134
Vakiteny 1 Lioka 2.1-20
Vakiteny 2
Vakiteny 3
   
25 12 2021 KRISMASY
Salamo Salamo 98
Vakiteny 1 Isaïa 52.7-10
Vakiteny 2 Hebreo 1.1-6
Vakiteny 3 Jaona 1.1-18
   
26 12 2021
Salamo Salamo 84
Vakiteny 1 1 Samoela 1.20-28
Vakiteny 2 1 Joana 3.1-24
Vakiteny 3 Lioka 2.40-52