Perikopa

Bible en 6 ans
Perikopa - Loko litorjika FPMA
05 04 2020
Salamo Salamo 22
Vakiteny 1 Isaïa 50.4-7
Vakiteny 2 Filipiana 2.6-11
Vakiteny 3 Matio 21.1-11
   
06 04 2020 SEKOLY ALAHADY
Salamo Salamo 36
Vakiteny 1 Matio 25.14-30
Vakiteny 2
Vakiteny 3
   
07 04 2020 STK TILY
Salamo Salamo 37
Vakiteny 1 Matio 25.31-46
Vakiteny 2
Vakiteny 3
   
08 04 2020 FIFOHAZANA VEHIVAVY
Salamo Salamo 38
Vakiteny 1 Matio 26.1-35
Vakiteny 2
Vakiteny 3
   
09 04 2020 ALAKAMISY MASINA
Salamo Salamo 39
Vakiteny 1 Matio 26.36-75
Vakiteny 2
Vakiteny 3
   
10 04 2020 HARMONIA
Salamo Salamo 40
Vakiteny 1 Matio 27.1-54
Vakiteny 2
Vakiteny 3
   
12 04 2020 PASKA
Salamo Salamo 118.1-20
Vakiteny 1 Asan'ny Apostoly 10.34-43
Vakiteny 2 1 Korintiana 5.6-8
Vakiteny 3 Matio 28.1-10
   
19 04 2020
Salamo Salamo 118.15-29
Vakiteny 1 Asan'ny Apostoly 2.42-47
Vakiteny 2 1 Pierre 1.3-9
Vakiteny 3 Jaona 20.19-31
   
26 04 2020
Salamo Salamo 16
Vakiteny 1 Asan'ny Apostoly 2.14-33
Vakiteny 2 1 Petera 1.17-21
Vakiteny 3 Lioka 24.13-35
   
03 05 2020 SAMPANA ZAVA-MANENO
Salamo Salamo 23
Vakiteny 1 Asan'ny Apostoly 2.14,36-41
Vakiteny 2 1 Pierre 2.20-25
Vakiteny 3 Jaona 10.1-10
   
10 05 2020
Salamo Salamo 33
Vakiteny 1 Asan'ny Apostoly 6.1-7
Vakiteny 2 1 Petera 2.4-9
Vakiteny 3 Jaona 14.1-12
   
17 05 2020 LASIM-PIANGONANA
Salamo Salamo 66
Vakiteny 1 Asan'ny Apostoly 8.5-17
Vakiteny 2 1 Petera 3.15-18
Vakiteny 3 Jaona 14.15-21
   
24 05 2020
Salamo Salamo 27
Vakiteny 1 Asan'ny Apostoly 1.12-14
Vakiteny 2 1 Petera 4.13-16
Vakiteny 3 Jaona 17. 1-11
   
31 05 2020 PENTEKOSTA
Salamo Salamo 104
Vakiteny 1 Asan'ny Apostoly 2. 1-11
Vakiteny 2 1 Korintiana 12.3-13
Vakiteny 3 Jaona 20. 19-23
   
07 06 2020 ALAHADY MPITANDRINA
Salamo Salamo 148
Vakiteny 1 Eksodosy 34.4-9
Vakiteny 2 2 Korintiana 13.11-13
Vakiteny 3 Jaona 3.16-18
   
14 06 2020 FETE PAROISSIALE
Salamo Salamo 147
Vakiteny 1 Deotoronomia 8.1-16
Vakiteny 2 1 Korintiana 10.16-17
Vakiteny 3 Jaona 6.51-58
   
21 06 2020 IRAISAM PINOANA
Salamo Salamo 69
Vakiteny 1 Jeremia 20.10-13
Vakiteny 2 Romana 5.12-15
Vakiteny 3 Matio 10.26-33
   
28 06 2020
Salamo Salamo 89
Vakiteny 1 2 Mpanjaka 4.8-16
Vakiteny 2 Romana 6.3-11
Vakiteny 3 Matio 10.37-42
   
05 07 2020 AG Nationale STK Lyon
Salamo Salamo 145
Vakiteny 1 Zakaria 9.9-10
Vakiteny 2 Romana 8.9-13
Vakiteny 3 Matio 11.25-30
   
12 07 2020
Salamo Salamo 65
Vakiteny 1 Isaïa 55.10-11
Vakiteny 2 Romana 8.18-23
Vakiteny 3 Matio 13.1-23
   
19 07 2020
Salamo Salamo 86
Vakiteny 1 Isaïa 44. 6-8
Vakiteny 2 Romana 8.26-27
Vakiteny 3 Matio 13.24-43
   
26 07 2020
Salamo Salamo 119.121-136
Vakiteny 1 1 Mpanjaka 3.5-12
Vakiteny 2 Romana 8.28-30
Vakiteny 3 Matio 13.44-52