Perikopa

Bible en 6 ans
Perikopa - Loko litorjika FPMA
29 04 2018
Salamo Psa 22
Vakiteny 1 Actes 9.26-31
Vakiteny 2 1 Jean 3.18-24
Vakiteny 3 Jean 15.1-8
   
06 05 2018
Salamo Psa 98
Vakiteny 1 Actes 10.25-48
Vakiteny 2 1 Jean 4.7-10
Vakiteny 3 Jean 15.9-17
   
10 05 2018 ANDRO FIAKARANA
Salamo Psa 47
Vakiteny 1 Actes 1.1-11
Vakiteny 2 Ephésiens 4.1-13
Vakiteny 3 Marc 16.9-20
   
13 05 2018
Salamo Psa 103
Vakiteny 1 Actes 1.15-26
Vakiteny 2 1 Jean 4.11-16
Vakiteny 3 Jean 17.11-19
   
20 05 2018 PENTEKOSTA
Salamo Psa 104
Vakiteny 1 Actes 2.1-11
Vakiteny 2 Galates 5.16-25
Vakiteny 3 Jean 15.26-27; 16.12-15
   
27 05 2018 SAMPANA SEKOLY ALAHADY
Salamo Psa 33
Vakiteny 1 Deutéronome 4.32-40
Vakiteny 2 Romains 8.14-17
Vakiteny 3 Matthieu 28.16-20
   
03 06 2018
Salamo Psa 140
Vakiteny 1 Exode 24.3-8
Vakiteny 2 Hébreux 9.11-15
Vakiteny 3 Marc 14.12-26
   
10 06 2018 LASIM-PIANGONANA
Salamo Psa 130
Vakiteny 1 Genèse 3.9-15
Vakiteny 2 2 Corinthiens 4.13–5.1
Vakiteny 3 Marc 3.20-35
   
17 06 2018
Salamo Psa 92
Vakiteny 1 Ezéchiel 17.22-24
Vakiteny 2 2 Corinthiens 5.6-10
Vakiteny 3 Marc 4.26-34
   
24 06 2018 IRAISAM-PINOANA
Salamo
Vakiteny 1
Vakiteny 2
Vakiteny 3