Perikopa

Bible en 6 ans
Perikopa - Loko litorjika FPMA
25 02 2018
Salamo Psa 116
Vakiteny 1 Gen. 22.1-18
Vakiteny 2 Rom. 8.31-34
Vakiteny 3 Marc 9.2-10
   
04 03 2018
Salamo Psa 19
Vakiteny 1 Exo. 20.1-17
Vakiteny 2 1 Cor. 1.22-25
Vakiteny 3 Jean 2.13-25
   
11 03 2018
Salamo Psa 137
Vakiteny 1 2 Chroniques 36.14-23
Vakiteny 2 Ephésiens 2.4-10
Vakiteny 3 Jean 3.14-21
   
18 03 2018 ALAHADIN' NY DIAKONA - VOKATRA
Salamo Psa 51
Vakiteny 1 Jérémie 31.31-34
Vakiteny 2 Hébreux 5.7-9
Vakiteny 3 Jean 12.20-33
   
25 03 2018 SAMPAN-DROFIA
Salamo Psa 22
Vakiteny 1 Esaïe 50.4-7
Vakiteny 2 Philippiens 2.6-11
Vakiteny 3 Marc 11.1-10
   
26 03 2018 SVK FIFOHAZANA
Salamo Psa 39
Vakiteny 1 Psa 39
Vakiteny 2 Jean 12.20-36
Vakiteny 3
   
27 03 2018 SEKOLY ALAHADY TILY
Salamo Psa 40
Vakiteny 1 Psa 40
Vakiteny 2 Jean 12.37-50
Vakiteny 3
   
28 03 2018 STK
Salamo Psa 41
Vakiteny 1 Psa 41
Vakiteny 2 Jean 13.1-38
Vakiteny 3
   
29 03 2018 ALAKAMISY MASINA
Salamo Psa 42
Vakiteny 1 Psa 42
Vakiteny 2 Exo. 12.1-14
Vakiteny 3 Jean 18.1-27
   
30 03 2018 ANTOKO MPIHIRA SAMPANA ZAVA-MANENO
Salamo Psa 43
Vakiteny 1 Psa 43
Vakiteny 2 Esaïe 52.13–53.12
Vakiteny 3 Jean 18.28-19-30
   
01 04 2018 PASKA
Salamo Psa 118.1-20
Vakiteny 1 Actes 10.34-43
Vakiteny 2 Colossiens 3.1-4
Vakiteny 3 Marc 16.1-8
   
08 04 2018
Salamo Psa 118.7-23
Vakiteny 1 Actes 4.32-35
Vakiteny 2 1 Jean 5.1-6
Vakiteny 3 Jean 20.19-31
   
15 04 2018 SAMPANA ZAVA-MANENO
Salamo Psa 4
Vakiteny 1 Actes 3.13-19
Vakiteny 2 1 Jean 1.2-5
Vakiteny 3 Luc 24.35-48
   
22 04 2018
Salamo Psa 118.24-29
Vakiteny 1 Actes 4.8-12
Vakiteny 2 1 Jean 3.1-2
Vakiteny 3 Jean 10.11-18
   
29 04 2018
Salamo Psa 22
Vakiteny 1 Actes 9.26-31
Vakiteny 2 1 Jean 3.18-24
Vakiteny 3 Jean 15.1-8
   
06 05 2018
Salamo Psa 98
Vakiteny 1 Actes 10.25-48
Vakiteny 2 1 Jean 4.7-10
Vakiteny 3 Jean 15.9-17
   
10 05 2018 ANDRO FIAKARANA
Salamo Psa 47
Vakiteny 1 Actes 1.1-11
Vakiteny 2 Ephésiens 4.1-13
Vakiteny 3 Marc 16.9-20
   
13 05 2018
Salamo Psa 103
Vakiteny 1 Actes 1.15-26
Vakiteny 2 1 Jean 4.11-16
Vakiteny 3 Jean 17.11-19
   
20 05 2018 PENTEKOSTA
Salamo Psa 104
Vakiteny 1 Actes 2.1-11
Vakiteny 2 Galates 5.16-25
Vakiteny 3 Jean 15.26-27; 16.12-15
   
27 05 2018 SAMPANA SEKOLY ALAHADY
Salamo Psa 33
Vakiteny 1 Deutéronome 4.32-40
Vakiteny 2 Romains 8.14-17
Vakiteny 3 Matthieu 28.16-20
   
03 06 2018
Salamo Psa 140
Vakiteny 1 Exode 24.3-8
Vakiteny 2 Hébreux 9.11-15
Vakiteny 3 Marc 14.12-26
   
10 06 2018 LASIM-PIANGONANA
Salamo Psa 130
Vakiteny 1 Genèse 3.9-15
Vakiteny 2 2 Corinthiens 4.13–5.1
Vakiteny 3 Marc 3.20-35
   
17 06 2018
Salamo Psa 92
Vakiteny 1 Ezéchiel 17.22-24
Vakiteny 2 2 Corinthiens 5.6-10
Vakiteny 3 Marc 4.26-34
   
24 06 2018 IRAISAM-PINOANA
Salamo
Vakiteny 1
Vakiteny 2
Vakiteny 3