Laminasa

05-04-2020 [F] JODA
Mitarika SEKOLY ALAHADY
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 22
Vakiteny 1 Isaïa 50.4-7
Vakiteny 2 Onjaniaina Andrianariseta Filipiana 2.6-11
Vakiteny 3 Mioratiana Andrianarijaona Matio 21.1-11
Mivavaka Diakona
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
06-04-2020 [HM] SEKOLY ALAHADY JODA
Mitarika SEKOLY ALAHADY SEKOLY ALAHADY
Mitory teny SEKOLY ALAHADY
Salamo Salamo 36
Vakiteny 1 Matio 25.14-30
Vakiteny 2 SEKOLY ALAHADY
Vakiteny 3 SEKOLY ALAHADY
Mivavaka SEKOLY ALAHADY
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
07-04-2020 [HM] STK TILY JODA
Mitarika STK TILY STK TILY
Mitory teny STK TILY
Salamo Salamo 37
Vakiteny 1 STK TILY Matio 25.31-46
Vakiteny 2 STK TILY
Vakiteny 3 STK TILY
Mivavaka STK TILY
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
08-04-2020 [HM] FIFOHAZANA VEHIVAVY JODA
Mitarika FIFOHAZANA VEHIVAVY FIFOHAZANA VEHIVAVY
Mitory teny FIFOHAZANA VEHIVAVY
Salamo Salamo 38
Vakiteny 1 FIFOHAZANA VEHIVAVY Matio 26.1-35
Vakiteny 2 FIFOHAZANA VEHIVAVY
Vakiteny 3 FIFOHAZANA VEHIVAVY
Mivavaka FIFOHAZANA VEHIVAVY
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
09-04-2020 [F] ALAKAMISY MASINA JODA
Mitarika Mpitandrina ALAKAMISY MASINA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 39
Vakiteny 1 Liana Razafimanantsoa Matio 26.36-75
Vakiteny 2
Vakiteny 3
Mivavaka Josephine Ravelomanantsoa
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
10-04-2020 [HM] HARMONIA JODA
Mitarika HARMONIA HARMONIA
Mitory teny HARMONIA
Salamo Salamo 40
Vakiteny 1 HARMONIA Matio 27.1-54
Vakiteny 2 HARMONIA
Vakiteny 3 HARMONIA
Mivavaka ANTOKO MPIHIRA SAMPANA ZAVA-MANENO
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
12-04-2020 [F] PASKA JODA
Mitarika Mpitandrina PASKA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 118.1-20
Vakiteny 1 Rija Randrianandrianina Asan'ny Apostoly 10.34-43
Vakiteny 2 Rohama Andriampanja 1 Korintiana 5.6-8
Vakiteny 3 Tahiry Rakotovelo Matio 28.1-10
Mivavaka Diakona
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
19-04-2020 [] JODA
Mitarika Léa Debion
Mitory teny Alexandre Debion
Salamo Salamo 118.15-29
Vakiteny 1 Tantelinirina Randrianarison Asan'ny Apostoly 2.42-47
Vakiteny 2 Tojo Andon'Ny Aina Andriananja 1 Pierre 1.3-9
Vakiteny 3 Zoly Razafindramboa Jaona 20.19-31
Mivavaka
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany RNT
   
26-04-2020 [AF] JODA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 16
Vakiteny 1 Alicia Andrianarivelo Asan'ny Apostoly 2.14-33
Vakiteny 2 Alisoa Lina Raminosoa 1 Petera 1.17-21
Vakiteny 3 Ando Ramasindraibe Lioka 24.13-35
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
03-05-2020 [F] SAMPANA ZAVA-MANENO EFRAIMA
Mitarika SAMPANA ZAVA-MANENO SAMPANA ZAVA-MANENO
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 23
Vakiteny 1 SAMPANA ZAVA-MANENO Asan'ny Apostoly 2.14,36-41
Vakiteny 2 SAMPANA ZAVA-MANENO 1 Pierre 2.20-25
Vakiteny 3 SAMPANA ZAVA-MANENO Jaona 10.1-10
Mivavaka SAMPANA ZAVA-MANENO
Mitendry SAMPANA ZAVA-MANENO
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
10-05-2020 [] EFRAIMA
Mitarika Miangaly Rajoelisolo
Mitory teny Andriamanjakasoa Rajaonson
Salamo Salamo 33
Vakiteny 1 Andriamisantatra Niaina Rakoto Asan'ny Apostoly 6.1-7
Vakiteny 2 Andry Rasamiarindrainy 1 Petera 2.4-9
Vakiteny 3 Baholisoa Livanirina Rajaonary Jaona 14.1-12
Mivavaka Miangaly Rajoelisolo
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
17-05-2020 [F] LASIM-PIANGONANA EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina LASIM-PIANGONANA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 66
Vakiteny 1 Bezama Randriamifidy Asan'ny Apostoly 8.5-17
Vakiteny 2 Christel Ralandison 1 Petera 3.15-18
Vakiteny 3 Christian Rajaonary Jaona 14.15-21
Mivavaka SAMPANA ZAVA-MANENO
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
24-05-2020 [] EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 27
Vakiteny 1 Faly Rabenakambanarivo Asan'ny Apostoly 1.12-14
Vakiteny 2 Florence Rakotomamonjy 1 Petera 4.13-16
Vakiteny 3 Hanitra Razakarivony Jaona 17. 1-11
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany CHOEUR-UNI AVIGNON
   
31-05-2020 [F] PENTEKOSTA EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina PENTEKOSTA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 104
Vakiteny 1 Hanta Rakotomalala Asan'ny Apostoly 2. 1-11
Vakiteny 2 Harena Ramasindraibe 1 Korintiana 12.3-13
Vakiteny 3 Henri Rakotonindrainy Jaona 20. 19-23
Mivavaka Diakona
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
07-06-2020 [F] ALAHADY MPITANDRINA GADA
Mitarika Mpitandrina ALAHADY MPITANDRINA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 148
Vakiteny 1 Herizo Andrianandraina Eksodosy 34.4-9
Vakiteny 2 Ianja Ilotiana Randrianjanaka 2 Korintiana 13.11-13
Vakiteny 3 Jean-Didier Danguin Jaona 3.16-18
Mivavaka Diakona
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
14-06-2020 [] FETE PAROISSIALE GADA
Mitarika Mpitandrina FETE PAROISSIALE
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 147
Vakiteny 1 Lianakanto Rajaobelison Deotoronomia 8.1-16
Vakiteny 2 1 Korintiana 10.16-17
Vakiteny 3 Jaona 6.51-58
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
21-06-2020 [] IRAISAM PINOANA GADA
Mitarika FPMA IRAISAM PINOANA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 69
Vakiteny 1 Liantsoa Andriambelolaza Jeremia 20.10-13
Vakiteny 2 Romana 5.12-15
Vakiteny 3 Matio 10.26-33
Mivavaka Miahy Razakarivony
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
28-06-2020 [AF] GADA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 89
Vakiteny 1 Linah Randriamanantsoa 2 Mpanjaka 4.8-16
Vakiteny 2 Lizzie Ann Andriamalala Romana 6.3-11
Vakiteny 3 Lova Andriampanja Matio 10.37-42
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
05-07-2020 [F] AG Nationale STK Lyon ISAKARA
Mitarika Mpitandrina AG Nationale STK Lyon
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 145
Vakiteny 1 Lucas Debion Zakaria 9.9-10
Vakiteny 2 Maeva Debion Romana 8.9-13
Vakiteny 3 Magali Andriamalala Matio 11.25-30
Mivavaka Diakona
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
12-07-2020 [] ISAKARA
Mitarika Miangaly Razafimanantsoa
Mitory teny Andriamihajasoa Rakotovelo
Salamo Salamo 65
Vakiteny 1 Malalatiana Randriamananoro Isaïa 55.10-11
Vakiteny 2 Mamisoa Rabetsitonta Romana 8.18-23
Vakiteny 3 Mamy Ravonjiarivelo Matio 13.1-23
Mivavaka Miangaly Razafimanantsoa
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
19-07-2020 [F] ISAKARA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 86
Vakiteny 1 Manuella Ravelojaona Isaïa 44. 6-8
Vakiteny 2 Miahy Razakarivony Romana 8.26-27
Vakiteny 3 Mialy Randriambalohery Matio 13.24-43
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
26-07-2020 [AF] ISAKARA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 119.121-136
Vakiteny 1 Miangaly Rajaofetra 1 Mpanjaka 3.5-12
Vakiteny 2 Miarivony Rasoamahefa Romana 8.28-30
Vakiteny 3 Mihasoa Rajoelisolo Matio 13.44-52
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany