Laminasa

07-07-2019 [F] ISAKARA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 66
Vakiteny 1 Fanjamalala Andriamasinarivo Isaïa 66.10-14
Vakiteny 2 Harena Ramasindraibe Galatiana 6.14-18
Vakiteny 3 Hiarivony Andrianarivelo Lioka 10.1-20
Mivavaka Diakona
Mitendry Victor Raminosoa
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
14-07-2019 [] ISAKARA
Mitarika Maharimihaminavalona Ramasindraibe
Mitory teny Andrianiaina Razafimanantsoa
Salamo 19:8-12
Vakiteny 1 Ianja Ilotiana Randrianjanaka Deoteronomia 30.10-14
Vakiteny 2 Kanto Razafimanantsoa Kolosiana 1.15-20
Vakiteny 3 Lianakanto Rajaobelison Lioka 10.25-37
Mivavaka Maharimihaminavalona Ramasindraibe
Mitendry Heriniaina Andriamandroso
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
21-07-2019 [F] ISAKARA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 15
Vakiteny 1 Lova Andriampanja Genesisy 18.1-10
Vakiteny 2 Lucas Debion Kolosiana 1.24-28
Vakiteny 3 Maeva Debion Lioka 10.38-42
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry Abel Randriamananoro
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
28-07-2019 [AF] ISAKARA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 138
Vakiteny 1 Maeva Randrianarison Genesisy 18.20-32
Vakiteny 2 Malalatiana Randriamananoro Kolosiana 2.11-14
Vakiteny 3 Miangaly Rajaofetra Lioka 11.1-13
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry Johary Andrianantenaina
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
04-08-2019 [F] JODA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 90
Vakiteny 1 Mitia Rajaofetra Mpitoriteny 1.2,2.21-23
Vakiteny 2 Ninah Raminoarivony Kolosiana 3.1-11
Vakiteny 3 Noro Randriamananoro Lioka 12.13-21
Mivavaka Diakona
Mitendry SZM
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
11-08-2019 [] JODA
Mitarika Vero Ravalison
Mitory teny Clarisse Raminosoa
Salamo 33
Vakiteny 1 Oceane Andriamasinarivo Ezekiela 33.10-16
Vakiteny 2 Oninaina Randrianaivo David Hebreo 11.1-19
Vakiteny 3 Onjaniaina Andrianariseta Lioka 12.32-48
Mivavaka Vero Ravalison
Mitendry SZM
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
18-08-2019 [] JODA
Mitarika Richard Razakarivony
Mitory teny Lalatiana Rabenakambanarivo
Salamo 40
Vakiteny 1 Rachel Ramahandry Legris Jeremia 38.4-10
Vakiteny 2 Rohama Andriampanja Hebreo 12.1-4
Vakiteny 3 Tahiry Rakotovelo Lioka 12.49-53
Mivavaka Richard Razakarivony
Mitendry SZM
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
25-08-2019 [AF] JODA
Mitarika Sabine Andrianavalona
Mitory teny James Andrianavalona
Salamo 117
Vakiteny 1 Tantelinirina Randrianarison Isaïa 66.18-21
Vakiteny 2 Tiffany Andriambelolaza Hebreo 12.5-13
Vakiteny 3 Zoly Razafindramboa Lioka 13.22-30
Mivavaka Sabine Andrianavalona
Mitendry SZM
Diary FPMA Foibe-Faritany