Laminasa

24 06 2018 [] IRAISAM-PINOANA GADA
Mitarika FLM IRAISAM-PINOANA
Mitory teny Mpitandrina FPMA
Salamo
Vakiteny 1 LALAO RAKOTONDRATSIMBA Esaïe 49.1-6
Vakiteny 2 FLM Actes 13.22-26
Vakiteny 3 FKMR Luc 1.57-80
Mivavaka Philippe Rajoelisolo
Mitendry
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany