Laminasa

06-12-2020 [F] STK
Mitarika STK STK
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 85
Vakiteny 1 STK Isaïa 40.1-11
Vakiteny 2 STK 2 Petera 3. 8-14
Vakiteny 3 STK Marka 1. 1-8
Mivavaka STK
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
13-12-2020 [] JODA
Mitarika Maharimihaminavalona Ramasindraibe
Mitory teny Mirindra Rakotoarivelo
Salamo Lioka 1, 46-54
Vakiteny 1 Emeline FONTAINE Isaïa 61.1-11
Vakiteny 2 Evelyne GUIGARD 1 Tesaloniana 5. 16-24
Vakiteny 3 Fabiannie RAZAFINJOELINA Jaona 1. 6-8.19-28
Mivavaka Maharimihaminavalona Ramasindraibe
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
20-12-2020 [F] Concert de Noël FFL JODA
Mitarika Mpitandrina Concert de Noël FFL
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 89
Vakiteny 1 Fabrizio RANDRENJASON 2 Samoela 7. 1-16
Vakiteny 2 Faly RABENAKAMBANARIVO Romana 16. 25-27
Vakiteny 3 Fitia RABETOKOTANY Lioka 1. 26-38
Mivavaka diakona
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
24-12-2020 [] JODA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 128
Vakiteny 1 Florence RAKOTOMAMONJY Lioka 1.26-38
Vakiteny 2
Vakiteny 3
Mivavaka
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
25-12-2020 [F] KRISMASY JODA
Mitarika Mpitandrina KRISMASY
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 98
Vakiteny 1 Georgette RAHARISOA Isaïa 52. 7-10
Vakiteny 2 Hanitra RAZAKARIVONY Hebreo 1. 1-6
Vakiteny 3 Hanta RAKOTOMALALA Jaona 1. 1-18
Mivavaka Samuel Rafidinanahary
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
27-12-2020 [AF] JODA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 105
Vakiteny 1 Harena RAMASINDRAIBE Genesisy 15. 1-6
Vakiteny 2 Harisoa RANDRIANARINOSY 21. 1-3
Vakiteny 3 Henri RAKOTONINDRAINY Hebreo 11. 8-19
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany