Laminasa

02-12-2018 [F] SAMPANA TANORA KRISTIANA JODA
Mitarika SAMPANA TANORA KRISTIANA SAMPANA TANORA KRISTIANA
Mitory teny SAMPANA TANORA KRISTIANA
Salamo 25
Vakiteny 1 SAMPANA TANORA KRISTIANA Jérémie 33.14-16
Vakiteny 2 SAMPANA TANORA KRISTIANA 1 Thessaloniciens
Vakiteny 3 SAMPANA TANORA KRISTIANA 3.12–4.2
Mivavaka SAMPANA TANORA KRISTIANA
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
09-12-2018 [] 08/12 CONCERT 35e FFL EPTM JODA
Mitarika Miangaly Razafimanantsoa 08/12 CONCERT 35e FFL EPTM
Mitory teny James ANDRIANAVALONA
Salamo 126
Vakiteny 1 Fanjamalala Andriamasinarivo Esaïe 60.1-11
Vakiteny 2 Fenotia Rakotondratsimba Philippiens 1.4-11
Vakiteny 3 Fitia Rabetokotany Luc 3.1-6
Mivavaka Miangaly Razafimanantsoa
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
16-12-2018 [F] JODA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Esaïe 12
Vakiteny 1 Geogette Raharisoa Sophonie 3.14-18
Vakiteny 2 Hanta Rakotomalala Philippiens 4.4-7
Vakiteny 3 Harisoa Randrianarinosy Luc 3.10-18
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
23-12-2018 [] JODA
Mitarika Richard Razakarivony
Mitory teny Maminiaina RALIJAONA
Salamo 80
Vakiteny 1 Heritanjona RAZAKARIVONY Michée 5.1-5
Vakiteny 2 Herizo ANDRIANANDRAINA Hébreux 10.5-10
Vakiteny 3 Jean-Didier DANGUIN Luc 1.39-45
Mivavaka Richard Razakarivony
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
24-12-2018 [] VEILLEE AVEC EPUdF JODA
Mitarika Mpitandrina VEILLEE AVEC EPUdF
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 118
Vakiteny 1 Jeanne RANDRIAMAMALA RAHAMEFY Luc 1.46-56
Vakiteny 2 1 Samuel 2.1-11
Vakiteny 3
Mivavaka
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
25-12-2018 [F] KRISMASY JODA
Mitarika Mpitandrina KRISMASY
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 98
Vakiteny 1 Kanto RAZAFIMANANTSOA Esaïe 52.7-10
Vakiteny 2 Karyn Fitia RAZAFIARISON Hébreux 1.1-6
Vakiteny 3 Koloina Valisoa RAHARINJATONIRINA Jean 1.1-18
Mivavaka Estera Rakoto
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
30-12-2018 [AF] JODA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 84
Vakiteny 1 LALAO RAKOTONDRATSIMBA 1 Samuel 1.20-28
Vakiteny 2 Landy RANDRIANARINOSY 1 Jean 3.1-24
Vakiteny 3 Liana RAZAFIMANANTSOA Luc 2.40-52
Mivavaka
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany