Laminasa

06-09-2020 [F] EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 95
Vakiteny 1 Rinah Ralambovololona Ezekiela 33. 7-9
Vakiteny 2 Rindra Sombiniaina Ravelomanantsoa Romana 13. 8-10
Vakiteny 3 Rohama Andriampanja Matio 18. 15-20
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
13-09-2020 [] EFRAIMA
Mitarika Jessica Chan Hong
Mitory teny Julie Randrianandrianina
Salamo Salamo 103
Vakiteny 1 Saholy Andrianarivo Genesisy 50. 15-21
Vakiteny 2 Samuel Randrimialisoa Romana 14. 7-9
Vakiteny 3 Tahiry Rakotovelo Matio 18. 21-35
Mivavaka Jessica Chan Hong
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany 12/09 Fiarahamihetsika Faritany
   
20-09-2020 [F] ALAHADIN'NY MPITANDRINA EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina ALAHADIN'NY MPITANDRINA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 145
Vakiteny 1 Tania Razafindrafidy Isaïa 55. 6-9
Vakiteny 2 Tantelinirina Randrianarison Filipiana 1. 20-27
Vakiteny 3 Tojo Andon'Ny Aina Andriananja Matio 20. 1-16
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany 19/09 Komitim-paritany
   
27-09-2020 [AF] EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 25
Vakiteny 1 Tsanta Henintsoa Razafimanantsoa Ezekiela 18. 25-28
Vakiteny 2 Zo Tanjona Ramanoelina Rajohnson Filipiana 2. 1-11
Vakiteny 3 Zoly Razafindramboa Matio 21. 28-32
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
04-10-2020 [F] CULTE D'ACCUEIL GADA
Mitarika Mpitandrina CULTE D'ACCUEIL
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 80
Vakiteny 1 Alicia ANDRIANARIVELO Isaïa 5. 1-7
Vakiteny 2 Alisoa Lina RAMINOSOA Filipiana 4. 6-9
Vakiteny 3 Ando RAMASINDRAIBE Matio 21. 33-43
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
11-10-2020 [F] TILY GADA
Mitarika TILY TILY
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 23
Vakiteny 1 TILY Isaïa 25. 6-9
Vakiteny 2 TILY Filipiana 4. 12-20
Vakiteny 3 TILY Matio 22. 1-14
Mivavaka TILY
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
18-10-2020 [F] VOKA-DEHIBE ALAHADY DIAKONA GADA
Mitarika DIAKONA VOKA-DEHIBE ALAHADY DIAKONA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 96
Vakiteny 1 DIAKONA Isaïa 45. 1-6
Vakiteny 2 DIAKONA 1 Tesaloniana 1. 1-5
Vakiteny 3 DIAKONA Matio 22. 15-21
Mivavaka DIAKONA
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
25-10-2020 [AF] GADA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 18
Vakiteny 1 Arisday MBOTY Eksodosy 22. 20-26
Vakiteny 2 Baholisoa Livanirina RAJAONARY 1 Tesaloniana 1. 5-10
Vakiteny 3 Bezama RANDRIAMIFIDY Martio 22. 34-40
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
01-11-2020 [F] ISAKARA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 24
Vakiteny 1 Carlie DANGUIN Apokalypsy 7. 2-14
Vakiteny 2 Cedric RAPARISON 1 Jaona 3. 1-3
Vakiteny 3 Christel RALANDISON Matio 5. 1-12
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
08-11-2020 [] ISAKARA
Mitarika Léa Debion
Mitory teny Noro Nebie
Salamo Salamo 63
Vakiteny 1 Christian RAJAONARY Ohabolana 8. 12-20.32-36
Vakiteny 2 Clairette RAFIDINANAHARY 1 Tesaloniana 4. 13-18
Vakiteny 3 Clara RANDRIANARINOSY Matio 25. 1-13
Mivavaka Léa Debion
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany 6-7 AG Nationale STK à Lyon
   
15-11-2020 [F] ANTOKO MPIHIRA ISAKARA
Mitarika ANTOKO MPIHIRA ANTOKO MPIHIRA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 128
Vakiteny 1 ANTOKO MPIHIRA Ohabolana 31. 10-31
Vakiteny 2 ANTOKO MPIHIRA 1 Tesaloniana 5. 1-6
Vakiteny 3 ANTOKO MPIHIRA Matio 25. 14-30
Mivavaka ANTOKO MPIHIRA
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
22-11-2020 [] ZAIKABE FARITANY ATSIMO ATSINANANA ISAKARA
Mitarika ZAIKABE FARITANY ATSIMO ATSINANANA ZAIKABE FARITANY ATSIMO ATSINANANA
Mitory teny ZAIKABE FARITANY ATSIMO ATSINANANA
Salamo Salamo 23
Vakiteny 1 ZAIKABE FARITANY ATSIMO ATSINANANA Ezekiela 34. 11-17
Vakiteny 2 ZAIKABE FARITANY ATSIMO ATSINANANA 1 Korintiana 15. 20-28
Vakiteny 3 ZAIKABE FARITANY ATSIMO ATSINANANA Matio 25. 31-46
Mivavaka ZAIKABE FARITANY ATSIMO ATSINANANA
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
29-11-2020 [AF] ISAKARA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 80
Vakiteny 1 Clark RAZAKATIANA Isaïa 63. 16-64.7
Vakiteny 2 Claudia RAVONIALISOA 1 Korintiana 1. 3-9
Vakiteny 3 Elysa RAMISARIVELO Marka 13. 33-37
Mivavaka Diakona
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
06-12-2020 [F] STK
Mitarika STK STK
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 85
Vakiteny 1 STK Isaïa 40.1-11
Vakiteny 2 STK 2 Petera 3. 8-14
Vakiteny 3 STK Marka 1. 1-8
Mivavaka STK
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
13-12-2020 [] JODA
Mitarika Maharimihaminavalona Ramasindraibe
Mitory teny Mirindra Rakotoarivelo
Salamo Lioka 1, 46-54
Vakiteny 1 Emeline FONTAINE Isaïa 61.1-11
Vakiteny 2 Evelyne GUIGARD 1 Tesaloniana 5. 16-24
Vakiteny 3 Fabiannie RAZAFINJOELINA Jaona 1. 6-8.19-28
Mivavaka Maharimihaminavalona Ramasindraibe
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
20-12-2020 [F] Concert de Noël FFL JODA
Mitarika Mpitandrina Concert de Noël FFL
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 89
Vakiteny 1 Fabrizio RANDRENJASON 2 Samoela 7. 1-16
Vakiteny 2 Faly RABENAKAMBANARIVO Romana 16. 25-27
Vakiteny 3 Fitia RABETOKOTANY Lioka 1. 26-38
Mivavaka diakona
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
24-12-2020 [] JODA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 128
Vakiteny 1 Florence RAKOTOMAMONJY Lioka 1.26-38
Vakiteny 2
Vakiteny 3
Mivavaka
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
25-12-2020 [F] KRISMASY JODA
Mitarika Mpitandrina KRISMASY
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 98
Vakiteny 1 Georgette RAHARISOA Isaïa 52. 7-10
Vakiteny 2 Hanitra RAZAKARIVONY Hebreo 1. 1-6
Vakiteny 3 Hanta RAKOTOMALALA Jaona 1. 1-18
Mivavaka Samuel Rafidinanahary
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
27-12-2020 [AF] JODA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 105
Vakiteny 1 Harena RAMASINDRAIBE Genesisy 15. 1-6
Vakiteny 2 Harisoa RANDRIANARINOSY 21. 1-3
Vakiteny 3 Henri RAKOTONINDRAINY Hebreo 11. 8-19
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany