Laminasa

03-11-2019 [F] ISAKARA
Mitarika Zaikabe FPMA, Clôture Jubilé 60è FPMA
Mitory teny
Salamo 145
Vakiteny 1 Isaïa 45.22-24
Vakiteny 2 2 Tesaloniana 1.11-2.2
Vakiteny 3 Lioka 19.1-10
Mivavaka
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany ZAIKABE NASIONALY
   
10-11-2019 [] ISAKARA
Mitarika Bakoly Rakotovelo
Mitory teny Mirindra Rakotoarivelo
Salamo 17
Vakiteny 1 Maeva Randrianarison Daniela 3.1-30
Vakiteny 2 Malalatiana Randriamananoro 2 Tesaloniana 2.16-3.5
Vakiteny 3 Mamy Ravonjiarivelo Lioka 20.27-38
Mivavaka Bakoly Rakotovelo
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
17-11-2019 [F] ISAKARA
Mitarika ANTOKO MPIHIRA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 98
Vakiteny 1 ANTOKO MPIHIRA Malakia 3.19-20
Vakiteny 2 ANTOKO MPIHIRA 2 Tesaloniana 3.7-12
Vakiteny 3 ANTOKO MPIHIRA Lioka 21.5-19
Mivavaka ANTOKO MPIHIRA
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
24-11-2019 [AF] ISAKARA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 122
Vakiteny 1 Miangaly Rajaofetra 2 Samoela 5.1-3
Vakiteny 2 Miarivony Rasoamahefa Kolosiana 1.12-20
Vakiteny 3 Mioratiana Andrianarijaona Lioka 23.35-43
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
01-12-2019 [F] JODA
Mitarika Mpitandrina Adivento 1
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 122
Vakiteny 1 Mitia Rajaofetra Isaïa 2.1-5
Vakiteny 2 Nathalie Ravonjiarivelo Rajaosera Romana 13.11-14
Vakiteny 3 Ninah Raminoarivony Matio 23.37-44
Mivavaka Diakona
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
08-12-2019 [F] JODA
Mitarika STK Adivento 2
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 72
Vakiteny 1 STK Isaïa 11.1-10
Vakiteny 2 STK Romana 15.4-9
Vakiteny 3 STK Matio 3.1-12
Mivavaka STK
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
15-12-2019 [F] JODA
Mitarika Mpitandrina Adivento 3
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 146
Vakiteny 1 Noro Randriamananoro Isaïa 35.1-10
Vakiteny 2 Oceane Andriamasinarivo Jakoba 5.7-10
Vakiteny 3 Oninaina Randrianaivo David Matio 11.2-11
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
22-12-2019 [] JODA
Mitarika Emilie Razafindrakoto
Mitory teny Noro Nebie
Salamo 24
Vakiteny 1 Onjaniaina Andrianariseta Isaïa 7.10-16
Vakiteny 2 Rachel Ramahandry Legris Romana 1.1-7
Vakiteny 3 Rija Randrianandrianina Matio 1.18-25
Mivavaka
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
24-12-2019 [] JODA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 121
Vakiteny 1 Rohama Andriampanja
Vakiteny 2
Vakiteny 3 Matio 2.1-12
Mivavaka
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
25-12-2019 [F] JODA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 98
Vakiteny 1 Tahiry Rakotovelo Isaïa 52.7-10
Vakiteny 2 Tantelinirina Randrianarison Hebreo 1.1-6
Vakiteny 3 Tiffany Andriambelolaza Jaona 1.1-18
Mivavaka Henriette Ramialison
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
29-12-2019 [AF] JODA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 128
Vakiteny 1 Tojo Andon Ny Aina Andriananja Isaïa 52.7-10
Vakiteny 2 Zoly Razafindramboa Hebreo 1.1-6
Vakiteny 3 Alisoa Lina Raminosoa Jaona 1.1-18
Mivavaka
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany