Laminasa

07-08-2022 [] EFRAIMA
Mitarika Mirindra Rakotoarivelo
Mitory teny Fara Randimbiarisoa
Salamo Salamo 33
Vakiteny 1 Noromanjato Raharisoa Ezekiela 33.10-16
Vakiteny 2 Norosoa Randriamananoro Hebreo 11.1-19
Vakiteny 3 Noeline Ralaisoamanjary Lioka 12.32-48
Mivavaka Mirindra Rakotoarivelo
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
14-08-2022 [] EFRAIMA
Mitarika Maharimihaminavalona Ramasindraibe
Mitory teny Fidiharilanto RAZAFIMANANTSOA
Salamo Salamo 40
Vakiteny 1 Onjaniaina Andrianariseta Jeremia 38.4-10
Vakiteny 2 Princy Razakatiana Hebreo 12.1-4
Vakiteny 3 Noromanjato Raharisoa Lioka 12.49-53
Mivavaka Maharimihaminavalona Ramasindraibe
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
21-08-2022 [] EFRAIMA
Mitarika Sabine Andrianavalona
Mitory teny James Andrianavalona
Salamo Salamo 117
Vakiteny 1 Ranto Nasoavina Raoelson Isaïa 66.18-21
Vakiteny 2 Richard Andriambelolaza Hebreo 12.5-13
Vakiteny 3 Rachel Ramahandry Legris Lioka 13.22-30
Mivavaka Sabine Andrianavalona
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
28-08-2022 [AF] EFRAIMA
Mitarika Haingotiana Ramialison
Mitory teny Lalatiana Rabenakambanarivo
Salamo Salamo 68
Vakiteny 1 Riky Ravelojaona Ohabolana 4.1-9
Vakiteny 2 Rinah Ralambovololona Hebreo 12.18-24
Vakiteny 3 Rindra Sombiniaina RAVELOMANANTSOA Lioka 14.1-14
Mivavaka Haingotiana Ramialison
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
04-09-2022 [F] ISAKARA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 90
Vakiteny 1 Salohy ANDRIANARIVO Ohabolana 8.32-36
Vakiteny 2 Samuel Randriamialisoa Filemona 9-17
Vakiteny 3 Sandinambinina Miora RANDRIANANTENAINA Lioka 14. 25-33
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
11-09-2022 [] ISAKARA
Mitarika Sahondra Ravelojaona
Mitory teny Serge Rajaofetra
Salamo Salamo 51
Vakiteny 1 Soloniaina Richard Razakarivony Eksodosy 32.7-14
Vakiteny 2 Tahiry Rakotovelo 1 Timoty 1.12-17
Vakiteny 3 Tania Razafindrafidy Lioka 15.1-32
Mivavaka Sahondra Ravelojaona
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
18-09-2022 [F] ISAKARA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 113
Vakiteny 1 Tantelinirna Randrianarison Amosa 8.4-7 1 Timoty 2.1-8
Vakiteny 2 Tojo Andriananja Lioka 16.1-13
Vakiteny 3 Tsanta Razafimanantsoa
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
25-09-2022 [AF] ISAKARA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 146
Vakiteny 1 Vatosoa Cynthia Razafiarison Amosa 6.1-7 1 Timoty 6.11-16
Vakiteny 2 Velomila Gibeline Lioka 16.19-31
Vakiteny 3 Verancia Dabonot
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
02-10-2022 [F] CULTE D'ACCUEIL JODA
Mitarika Mpitandrina CULTE D'ACCUEIL
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 95
Vakiteny 1 Vero Ravalison Habakoka 1.2-3, 2.2-4
Vakiteny 2 Zo Tanjona Ramanoelina 2 Timoty 1.6-14
Vakiteny 3 Zoly Razafindramboa Lioka 17.5-10
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
09-10-2022 [F] Journée paroissiale JODA
Mitarika Mpitandrina Journée paroissiale
Mitory teny
Salamo Salamo 98
Vakiteny 1 Alexandre Andriamasinarivo 2 Mpanjaka 5.14-17
Vakiteny 2 2 Timoty 2.8-13
Vakiteny 3 Lioka 17.11-19
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
16-10-2022 [] SAMPANA TILY JODA
Mitarika SAMPANA TILY SAMPANA TILY
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 121
Vakiteny 1 SAMPANA TILY Exodosy 17.8-13
Vakiteny 2 SAMPANA TILY 2 Timoty 3.14 - 4.2
Vakiteny 3 SAMPANA TILY Lioka 18.1-8
Mivavaka SAMPANA TILY
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
23-10-2022 [F] JODA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 34
Vakiteny 1 Anais Andrianasolo Deoteronomia 10.12 - 11.1
Vakiteny 2 Andriamamonjy Koloina Christiane RAMANGASON 2 Timoty 4.6-18
Vakiteny 3 Andriamisantatra Niaina RAKOTO Lioka 18.9-14
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany Zaika be SLK/SVK à MONTPELIER
   
30-10-2022 [AF] JODA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 145
Vakiteny 1 Andrianina Ranivoson Isaïa 45.22-24
Vakiteny 2 Andry Rasamiarindrainy 2 Tesaloniana 1.11-2.2
Vakiteny 3 Baholy Liva Rajaonary Lioka 19.1-10
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
06-11-2022 [F] GADA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 17
Vakiteny 1 Benzema Randriamifidy Daninela3.1-30
Vakiteny 2 Christian Rajaonary 2 Tesaloniana 2.16-3.5
Vakiteny 3 Clark Razakatiana Lioka 20.27-38
Mivavaka Diakona
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany VOKATRA
   
13-11-2022 [] GADA
Mitarika Bakoly RAKOTOVELO
Mitory teny Noro Nebie
Salamo Salamo 118
Vakiteny 1 Claudia Ravonialisoa Malakia 3.19-20
Vakiteny 2 Cynthia Rossi 2 Tesaloniana 3.7-12
Vakiteny 3 Elysa RAMISARIVELO Lioka 21.5-19
Mivavaka Bakoly RAKOTOVELO
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
20-11-2022 [F] SAMPANA ANTOKO MPIHIRA GADA
Mitarika SAMPANA ANTOKO MPIHIRA SAMPANA ANTOKO MPIHIRA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 122
Vakiteny 1 SAMPANA ANTOKO MPIHIRA 2 Samoela 5.1-3
Vakiteny 2 SAMPANA ANTOKO MPIHIRA Kolosiana 1.12-20
Vakiteny 3 SAMPANA ANTOKO MPIHIRA Lioka 23.35-43
Mivavaka SAMPANA ANTOKO MPIHIRA
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
27-11-2022 [AF] GADA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 122
Vakiteny 1 Emeline Fontaine Isaïa 2.1-5
Vakiteny 2 Evelyne Guigard Romana 13.11-14
Vakiteny 3 Faly Rabenakambanarivo Matio 24.37-44
Mivavaka Diakona
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany Zaikabe Faritany à VIVIER
   
04-12-2022 [F] STK EFRAIMA
Mitarika STK STK
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 72
Vakiteny 1 STK Isaïa 11.1-10
Vakiteny 2 STK Romana 15.4-9
Vakiteny 3 STK Matio 3.1-12
Mivavaka STK
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
11-12-2022 [] EFRAIMA
Mitarika Clarisse RAMINOSOA
Mitory teny Maminiaina Ralijaona
Salamo Salamo 146
Vakiteny 1 Fanjamalala Andriamasinarivo Isaïa 35.1-10
Vakiteny 2 Fitiah Razanabololomahefa Jakoba 5.7-10
Vakiteny 3 Florence Rakotomamonjy Matio 11.2-11
Mivavaka Clarisse RAMINOSOA
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
18-12-2022 [F] EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 24
Vakiteny 1 Hanitra Razakarivony Isaïa 7.10-16
Vakiteny 2 Hanta Rakotomalala Romana 1.1-7
Vakiteny 3 Harena RAMASINDRAIBE Matio 1.18-25
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
24-12-2022 [] EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 13
Vakiteny 1 Hary Lucile Pierrot Isaïa 7.10-14
Vakiteny 2
Vakiteny 3
Mivavaka
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
25-12-2022 [AF] EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 98
Vakiteny 1 Henri Rakotonindrainy Isaïa 52.7-10
Vakiteny 2 Herizo Andrianandraina Hebreo 1.1-6
Vakiteny 3 Hery Mampiaina Ramarosoa Jaona 1.1-18
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
01-01-2023 [F] TAOM-BAOVAO ISAKARA
Mitarika Mpitandrina TAOM-BAOVAO
Mitory teny Mpitandrina
Salamo
Vakiteny 1 Ilo Miahy Radaniela
Vakiteny 2 Jean Mario Rasolomahefa
Vakiteny 3 Jean Didier Danguin
Mivavaka Eléonore RAJAOSON
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
08-01-2023 [] ISAKARA
Mitarika Emilie RAZAFINDRAKOTO
Mitory teny Alexandre Debion
Salamo
Vakiteny 1 Laurette Zilpa
Vakiteny 2 Liana Razafimanantsoa
Vakiteny 3 Liana Razafimanantsoa
Mivavaka Emilie RAZAFINDRAKOTO
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
15-01-2023 [F] ISAKARA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo
Vakiteny 1 Liva Ramboaniaina
Vakiteny 2 Lizzie Ann Andriamalala
Vakiteny 3 Lucas DEBION
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
29-01-2023 [AF] SAMPANA FIFOHAZANA ISAKARA
Mitarika SAMPANA FIFOHAZANA SAMPANA FIFOHAZANA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo
Vakiteny 1 SAMPANA FIFOHAZANA
Vakiteny 2 SAMPANA FIFOHAZANA
Vakiteny 3 SAMPANA FIFOHAZANA
Mivavaka SAMPANA FIFOHAZANA
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany