Laminasa

07-03-2021 [F]
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 19
Vakiteny 1 Miahy RAZAKARIVONY Eksodosy 20.1-17
Vakiteny 2 Mialy RANDRIAMBALOHERY 1 Korintiana 1.22-25
Vakiteny 3 Miangaly Henintsoa RAHARISON Jaona 2.13-25
Mivavaka Diakona
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
14-03-2021 []
Mitarika Tiana Randrianjanaka
Mitory teny Serge Rajaofetra
Salamo Salamo 137
Vakiteny 1 Miangaly RAJAOFETRA 2 Tantara 36.14-23
Vakiteny 2 Miangaly RAZAFIMANANTSOA Efesiana 2.4-10
Vakiteny 3 Miarivony RASOAMAHEFA Jaona 3.14-21
Mivavaka Tiana Randrianjanaka
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
21-03-2021 [F] DIAKONA VOKATRA VOALOHANY
Mitarika DIAKONA VOKATRA VOALOHANY DIAKONA VOKATRA VOALOHANY
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 51
Vakiteny 1 DIAKONA VOKATRA VOALOHANY Jeremia 31.31-34
Vakiteny 2 DIAKONA VOKATRA VOALOHANY Hebreo 5.7-9
Vakiteny 3 DIAKONA VOKATRA VOALOHANY Jaona12.20-33
Mivavaka DIAKONA VOKATRA VOALOHANY
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany Synode financier : Samedi
   
28-03-2021 [AF]
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 22
Vakiteny 1 Mihasoa RAJOELISOLO Isaïa 50.4-7
Vakiteny 2 Mika Maminoely ANDRIANAVALONA Filipiana 2.6-11
Vakiteny 3 Mioratiana ANDRIANARIJAONA Marka 11.1-10
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
29-03-2021 [HM] SEKOLY ALAHADY FIFOHAZANA
Mitarika SEKOLY ALAHADY FIFOHAZANA SEKOLY ALAHADY FIFOHAZANA
Mitory teny SEKOLY ALAHADY FIFOHAZANA
Salamo Salamo 60
Vakiteny 1 SEKOLY ALAHADY FIFOHAZANA Marka 11.1-11
Vakiteny 2 SEKOLY ALAHADY FIFOHAZANA
Vakiteny 3 SEKOLY ALAHADY FIFOHAZANA
Mivavaka SEKOLY ALAHADY FIFOHAZANA
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
30-03-2021 [HM] STK TILY
Mitarika STK TILY STK TILY
Mitory teny STK TILY
Salamo Salamo 61
Vakiteny 1 STK TILY Marka 11.12-33
Vakiteny 2 STK TILY
Vakiteny 3 STK TILY
Mivavaka STK TILY
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
31-03-2021 [HM] SVK SLK
Mitarika SVK SLK SVK SLK
Mitory teny SVK SLK
Salamo Salamo 62
Vakiteny 1 SVK SLK Marka 12.1-44
Vakiteny 2 SVK SLK
Vakiteny 3 SVK SLK
Mivavaka SVK SLK
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
01-04-2021 [F] ALAKAMISY MASINA
Mitarika Mpitandrina ALAKAMISY MASINA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 115
Vakiteny 1 Mitia RAJAOFETRA Eksodosy 12:1-14
Vakiteny 2 Marka 13:1-37
Vakiteny 3
Mivavaka Josephine Ravelomanantsoa
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
02-04-2021 [HM] FFL HARMONIA
Mitarika FFL HARMONIA FFL HARMONIA
Mitory teny FFL HARMONIA
Salamo Salamo 30
Vakiteny 1 FFL HARMONIA Isaia 52:13- 53.12
Vakiteny 2 FFL HARMONIA Marka 14:1-72
Vakiteny 3 FFL HARMONIA Jaona 18.1-19.42
Mivavaka FFL HARMONIA
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
04-04-2021 [F] PASKA
Mitarika Mpitandrina PASKA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 118.1-18
Vakiteny 1 Nasolo Henintsoa RAMAMBATIANA Asa. 10.34-43
Vakiteny 2 Nathalie RAVONJIARIVELO RAJAOSERA Kolosiana 3.1-4
Vakiteny 3 Nathanael RANDRIANARINOSY Marka 16.1-8
Mivavaka Samuel RAFIDINANAHARY
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
11-04-2021 [] SLK
Mitarika SLK SLK
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 118.19-23
Vakiteny 1 SLK Asa. 4.32-35
Vakiteny 2 SLK 1 Jaona 5.1-6
Vakiteny 3 SLK Jaona 20.19-31
Mivavaka SLK
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
18-04-2021 [F]
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 4
Vakiteny 1 Ndrenja RANDRIANJANAKA Asa. 3.13-19
Vakiteny 2 Ninah RAMINOARIVONY 1 Jaona 2.1-5
Vakiteny 3 Nirina RABETOKOTANY Lioka 24.35-48
Mivavaka Diakona
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
25-04-2021 [AF]
Mitarika Vero Ravalison
Mitory teny Alexandre Debion
Salamo Salamo 118.24-29
Vakiteny 1 Noeline RALAISOAMANJARY Asa. 4.8-12
Vakiteny 2 Noro RANDRIAMANANORO 1 Petera 1.3-9
Vakiteny 3 Noromanana RAKOTOARINIVO Jaona 10.11-18
Mivavaka Vero Ravalison
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
02-05-2021 [F]
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 22
Vakiteny 1 Noromanjato RAHARISOA Asa. 9.26-31
Vakiteny 2 Ny Aina RAVELOJAONA 1 Jaona 3.18-24
Vakiteny 3 Oceane ANDRIAMASINARIVO Jaona 15.1-8
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
09-05-2021 []
Mitarika Bakoly Rakotovelo
Mitory teny Andriamanjakasoa Rajaonson
Salamo Salamo 98
Vakiteny 1 Oninaina RANDRIANAIVO DAVID Asa. 10.25-48
Vakiteny 2 Onjaniaina ANDRIANARISETA 1 Jaona 4.7-10
Vakiteny 3 Rachel RAMAHANDRY LEGRIS Jean 15.9-17
Mivavaka Bakoly Rakotovelo
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
13-05-2021 [] FIAKARANA
Mitarika Mpitandrina FIAKARANA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 47
Vakiteny 1 Richard ANDRIAMBELOLAZA Asa. 1.1-11
Vakiteny 2 Rado RANDRIAMBALOHERY Efesiana 4.1-13
Vakiteny 3 Ravakaharivonjy Tatiana ANDRIANIRINA Marka 16.9-20
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
16-05-2021 [F]
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 103
Vakiteny 1 Riky RAVELOJAONA Asa. 1.15-26
Vakiteny 2 Rija Cédric RAMIALISON 1 Jaona 4.11-16
Vakiteny 3 Rija RANDRIANANDRIANINA Jaona 17.11-19
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
23-05-2021 [] PENTEKOSTA
Mitarika Mpitandrina PENTEKOSTA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 104
Vakiteny 1 Rohama ANDRIAMPANJA Asa. 2.1-11
Vakiteny 2 Rinah RALAMBOVOLOLONA Galatiana 5.16-25
Vakiteny 3 Rindra Sombiniaina RAVELOMANANTSOA Jaona 15.26-27/ 17.11-19
Mivavaka Eleonore RAJAONSON
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
30-05-2021 [AF] HARMONIA
Mitarika HARMONIA HARMONIA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 33
Vakiteny 1 HARMONIA Deotornomia 4.32-40
Vakiteny 2 HARMONIA Romana 8.14-17
Vakiteny 3 HARMONIA Matio 28.16-20
Mivavaka HARMONIA
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
06-06-2021 [F] ALAHADIN'NY MPITANDRINA
Mitarika Diakona ALAHADIN'NY MPITANDRINA
Mitory teny Mpitandrina vahiny
Salamo Salamo 116
Vakiteny 1 Samuel RANDRIMIALISOA Eksodosy 24.3-8
Vakiteny 2 Safidi Malala ANDRIAMBOLOLONA Hebreo 9.11-15
Vakiteny 3 Saholy ANDRIANARIVO Marka 14.12-26
Mivavaka Diakona
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
13-06-2021 []
Mitarika Emilie Razafindrakoto
Mitory teny Andriamihajasoa Rakotovelo
Salamo Salamo 92
Vakiteny 1 Tania RAZAFINDRAFIDY Ezekiela 17.22-24
Vakiteny 2 Solofoniaina Richard RAZAKARIVONY 2 Korintiana 5.6-10
Vakiteny 3 Tahiry RAKOTOVELO Marka 4.26-34
Mivavaka Emilie Razafindrakoto
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
20-06-2021 [F] SEKOLY ALAHADY
Mitarika SEKOLY ALAHADY SEKOLY ALAHADY
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 107
Vakiteny 1 SEKOLY ALAHADY Joba 38 1.8-11
Vakiteny 2 SEKOLY ALAHADY 2 Korintiana 5.14-17
Vakiteny 3 SEKOLY ALAHADY Marka 4.35-41
Mivavaka SEKOLY ALAHADY
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
27-06-2021 [] JOURNEE PAROISSIALE
Mitarika Mpitandrina JOURNEE PAROISSIALE
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 30
Vakiteny 1 Tantelinirina RANDRIANARISON Ezekiela 18.21-32
Vakiteny 2 Tianamalala RAZAKATIANA 2 Korintiana 8.7-15
Vakiteny 3 Tinasoa ANDRIANTSALAMA Marka 5.21-43
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany