Laminasa

07-04-2019 [F] JODA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 126
Vakiteny 1 Fabiannie Razafinjoelina Isaïa 43.16-21
Vakiteny 2 Falitokiniaina Rabearison Filipiana 3.8-14
Vakiteny 3 Fanjamalala Andriamasinarivo Jaona 8.1-11
Mivavaka Diakona
Mitendry Mimi Ramasindraibe
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
14-04-2019 [] JODA
Mitarika Jessica CHAN HONG Sampan-drofia (Les Rameaux)
Mitory teny Faranirina Randimbiarisoa
Salamo 22
Vakiteny 1 Lucas Debion Isaïa 50.4-7
Vakiteny 2 Lianakanto Rajaobelison Filipiana 2.6-11
Vakiteny 3 Lova Andriampanja Lioka 19.28-40
Mivavaka Jessica CHAN HONG
Mitendry Victor Raminosoa
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
15-04-2019 [HM] JODA
Mitarika SEKOLY ALAHADY TILY Alatsinainy masina
Mitory teny SEKOLY ALAHADY TILY
Salamo 61
Vakiteny 1 SEKOLY ALAHADY TILY Lioka 19.47-20.19
Vakiteny 2 SEKOLY ALAHADY TILY
Vakiteny 3 SEKOLY ALAHADY TILY
Mivavaka SEKOLY ALAHADY TILY
Mitendry Abel Randriamananoro
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
16-04-2019 [HM] JODA
Mitarika STK Talata masina
Mitory teny STK
Salamo 62
Vakiteny 1 STK Lioka 20.20-44
Vakiteny 2 STK
Vakiteny 3 STK
Mivavaka STK
Mitendry Johary Andrianantenaina / Ianja Randrianjanaka
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
17-04-2019 [HM] JODA
Mitarika FIFOHAZANA VEHIVAVY Alarobia masina
Mitory teny FIFOHAZANA VEHIVAVY
Salamo 63
Vakiteny 1 FIFOHAZANA VEHIVAVY Lioka 20.45-21.38
Vakiteny 2 FIFOHAZANA VEHIVAVY
Vakiteny 3 FIFOHAZANA VEHIVAVY
Mivavaka FIFOHAZANA VEHIVAVY
Mitendry Serge Rajaofetra
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
18-04-2019 [F] Alakamisy masina JODA
Mitarika Mpitandrina Alakamisy masina
Mitory teny
Salamo 64
Vakiteny 1 Lioka 22.1-65
Vakiteny 2
Vakiteny 3
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry Victor RAMINOSOA
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
19-04-2019 [HM] JODA
Mitarika ANTOKO MPIHIRA SAMPANA ZAVA-MANENO Zoma masina
Mitory teny ANTOKO MPIHIRA SAMPANA ZAVA-MANENO
Salamo 65
Vakiteny 1 ANTOKO MPIHIRA SAMPANA ZAVA-MANENO Lioka 22.66-23.49
Vakiteny 2 ANTOKO MPIHIRA SAMPANA ZAVA-MANENO
Vakiteny 3 ANTOKO MPIHIRA SAMPANA ZAVA-MANENO
Mivavaka ANTOKO MPIHIRA SAMPANA ZAVA-MANENO
Mitendry Mimi Ramasindraibe
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
21-04-2019 [F] JODA
Mitarika Mpitandrina Paska
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 108/1-20
Vakiteny 1 Kanto Razafimanantsoa Asan'ny Apostoly 10.34-43
Vakiteny 2 Hiarivony Andrianarivelo 1 Korintiana 5.6-8
Vakiteny 3 Ianja Ilotiana Randrianjanaka Lioka 24.1-12
Mivavaka Clairette Rafidinanahary
Mitendry Mimi Ramasindraibe / SZM
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
28-04-2019 [AF] JODA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 108:21-29
Vakiteny 1 Malalatiana Randriamananoro Asan'ny Apostoly 5.12-16
Vakiteny 2 Maeva Debion Apokalypsy 1.9-19
Vakiteny 3 Maeva Randrianarison Jaona 20.19-31
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry Serge Rajaofetra
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
05-05-2019 [F] EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 30
Vakiteny 1 Ninah Raminoarivony Asan'ny Apostoly 5.27-41
Vakiteny 2 Miangaly Rajaofetra Apokalypsy 5.11-14
Vakiteny 3 Mitia Rajaofetra Jaona 21.1-19
Mivavaka Joséphine Ravelomanantsoa
Mitendry Heriniaina Andriamandroso
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
12-05-2019 [] EFRAIMA
Mitarika Léa Debion
Mitory teny Andriamanjakasoa Rajaonson
Salamo 100
Vakiteny 1 Oninaina Randrianaivo David Asan'ny Apostoly 13.14-52
Vakiteny 2 Noro Randriamananoro Apokalypsy 7.9-17
Vakiteny 3 Oceane Andriamasinarivo Jaona 10.27-30
Mivavaka Léa Debion
Mitendry Johary Andrianantenaina
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
19-05-2019 [F] EFRAIMA
Mitarika SAMPANAZAVA-MANENO
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 145
Vakiteny 1 SAMPANA ZAVA-MANENO Asan'ny Apostoly 14.21-27
Vakiteny 2 SAMPANA ZAVA-MANENO Apokalypsy 21.1-5
Vakiteny 3 SAMPANA ZAVA-MANENO Jaona 13.31-35
Mivavaka SAMPANA ZAVA-MANENO
Mitendry Mimi Ramasindraibe / SZM
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
26-05-2019 [F] EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 67
Vakiteny 1 Rohama Andriampanja Asan'ny Apostoly 15.1-29
Vakiteny 2 Onjaniaina Andrianariseta Apokalypsy 21.10-23
Vakiteny 3 Rachel Ramahandry Legris Jaona 14.23-29
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry Serge Rajaofetra
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
02-06-2019 [F] GADA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 97
Vakiteny 1 Tiffany Andriambelolaza Asan'ny Apostoly 7.55-60
Vakiteny 2 Zoly Razafindramboa Apokalypsy 22.12-20
Vakiteny 3 Ando Ramasindraibe Jaona 17.20-26
Mivavaka Diakona
Mitendry Abel Randriamananoro
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
09-06-2019 [F] GADA
Mitarika Mpitandrina Pentekosta
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 104
Vakiteny 1 Andriamisantatra Niaina Rakoto Asan'ny Apostoly 2.1-11
Vakiteny 2 Andrianjaka Andriamasinarivo Romana 8.8-17
Vakiteny 3 Andry Rasamiarindrainy Jaona 14.15-26
Mivavaka Samuel Rafidinanahary
Mitendry Heriniaina Andriamandroso/ SZM
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
16-06-2019 [] GADA
Mitarika Alahadin'ny Trinite
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 8
Vakiteny 1 Baholisoa Livanirina Rajaonary Ohabolana 8.22-31
Vakiteny 2 Romana 5.1-5
Vakiteny 3 Jaona 16.12-15
Mivavaka
Mitendry Mimi Ramasindraibe
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
23-06-2019 [] GADA
Mitarika FPMA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 110
Vakiteny 1 Christian Rajaonary Genesisy 14.18-20
Vakiteny 2 1 Korintiana 11.23-26
Vakiteny 3 Lioka 9.11-17
Mivavaka Henriette Ramialison
Mitendry Serge Rajaofetra
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
30-06-2019 [AF] GADA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 16
Vakiteny 1 Emeline Fontaine 1 Mpanjaka 19.16-21
Vakiteny 2 Fabiannie Razafinjoelina Galatiana 5.1-18
Vakiteny 3 Falitokiniaina Rabearison Lioka 9.51-62
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry Johary Andrianantenaina
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
07-07-2019 [F] ISAKARA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 66
Vakiteny 1 Fanjamalala Andriamasinarivo Isaïa 66.10-14
Vakiteny 2 Harena Ramasindraibe Galatiana 6.14-18
Vakiteny 3 Hiarivony Andrianarivelo Lioka 10.1-20
Mivavaka Diakona
Mitendry Victor Raminosoa
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
14-07-2019 [] ISAKARA
Mitarika Maharimihaminavalona Ramasindraibe
Mitory teny Andrianiaina Razafimanantsoa
Salamo 19:8-12
Vakiteny 1 Ianja Ilotiana Randrianjanaka Deoteronomia 30.10-14
Vakiteny 2 Kanto Razafimanantsoa Kolosiana 1.15-20
Vakiteny 3 Lianakanto Rajaobelison Lioka 10.25-37
Mivavaka Maharimihaminavalona Ramasindraibe
Mitendry Heriniaina Andriamandroso
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
21-07-2019 [F] ISAKARA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 15
Vakiteny 1 Lova Andriampanja Genesisy 18.1-10
Vakiteny 2 Lucas Debion Kolosiana 1.24-28
Vakiteny 3 Maeva Debion Lioka 10.38-42
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry Abel Randriamananoro
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
28-07-2019 [AF] ISAKARA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 138
Vakiteny 1 Maeva Randrianarison Genesisy 18.20-32
Vakiteny 2 Malalatiana Randriamananoro Kolosiana 2.11-14
Vakiteny 3 Miangaly Rajaofetra Lioka 11.1-13
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry Johary Andrianantenaina
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
04-08-2019 [F] JODA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 90
Vakiteny 1 Mitia Rajaofetra Mpitoriteny 1.2,2.21-23
Vakiteny 2 Ninah Raminoarivony Kolosiana 3.1-11
Vakiteny 3 Noro Randriamananoro Lioka 12.13-21
Mivavaka Diakona
Mitendry SZM
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
11-08-2019 [] JODA
Mitarika Vero Ravalison
Mitory teny Clarisse Raminosoa
Salamo 33
Vakiteny 1 Oceane Andriamasinarivo Ezekiela 33.10-16
Vakiteny 2 Oninaina Randrianaivo David Hebreo 11.1-19
Vakiteny 3 Onjaniaina Andrianariseta Lioka 12.32-48
Mivavaka Vero Ravalison
Mitendry SZM
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
18-08-2019 [] JODA
Mitarika Richard Razakarivony
Mitory teny Lalatiana Rabenakambanarivo
Salamo 40
Vakiteny 1 Rachel Ramahandry Legris Jeremia 38.4-10
Vakiteny 2 Rohama Andriampanja Hebreo 12.1-4
Vakiteny 3 Tahiry Rakotovelo Lioka 12.49-53
Mivavaka Richard Razakarivony
Mitendry SZM
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
25-08-2019 [AF] JODA
Mitarika Sabine Andrianavalona
Mitory teny James Andrianavalona
Salamo 117
Vakiteny 1 Tantelinirina Randrianarison Isaïa 66.18-21
Vakiteny 2 Tiffany Andriambelolaza Hebreo 12.5-13
Vakiteny 3 Zoly Razafindramboa Lioka 13.22-30
Mivavaka Sabine Andrianavalona
Mitendry SZM
Diary FPMA Foibe-Faritany