Laminasa

05-08-2018 [F] ** 10h30 ** JODA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 78
Vakiteny 1 MITIA RAJAOFETRA Exode 16.2-15
Vakiteny 2 NaThanael RANDRIANARINOSY Ephésiens 4.17-24
Vakiteny 3 Ndrenja RANDRIANJANAKA Jean 6.24-35
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
12-08-2018 [] ** 10h30 ** JODA
Mitarika Léa Debion
Mitory teny Alexandre DEBION
Salamo 34.1-9
Vakiteny 1 Ninah RAMINOARIVONY 1 Rois 19.4-8
Vakiteny 2 Noeline RALAISOAMANJARY Ephésiens 4.30–5.2
Vakiteny 3 Nomeny RAKOTOVELO Jean 6.41-51
Mivavaka Léa Debion
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
19-08-2018 [] JODA
Mitarika Maminiaina RALIJAONA
Mitory teny Andriamanjakasoa RAJAONSON
Salamo 34.10-15
Vakiteny 1 NOROMANANA RAKOTOARINIVO Proverbes 9.1-6
Vakiteny 2 OCEANE ANDRIAMASINARIVO Ephésiens 5.15-20
Vakiteny 3 Océane LALA Jean 6.51-58
Mivavaka Maminiaina RALIJAONA
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
26-08-2018 [] JODA
Mitarika Josih Rajaofetra
Mitory teny Serge RAJAOFETRA
Salamo 34.16-23
Vakiteny 1 Oninaina RANDRIANAIVO DAVID Josué 24.1-18
Vakiteny 2 RACHEL RAMAHANDRY LEGRIS Ephésiens 5.21-32
Vakiteny 3 Rado RANDRIAMBALOHERY Jean 6.60-69
Mivavaka Josih Rajaofetra
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
02-09-2018 [] EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 15
Vakiteny 1 Rija RANDRIANANDRIANINA Deutéronome 4.1-8
Vakiteny 2 RIKY RAVELOJAONA Jacques 1.17-27
Vakiteny 3 Rindra Morgane RAVALISON Marc 7.1-23
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
09-09-2018 [] 08/09 CONCERT CHORALES FKMR FLM FPMA EPTM EFRAIMA
Mitarika Vero Ravalison 08/09 CONCERT CHORALES FKMR FLM FPMA EPTM
Mitory teny Clarisse RAMINOSOA
Salamo 146
Vakiteny 1 Tahiry RAKOTOVELO Esaïe 35.4-7
Vakiteny 2 Tantelinirina RANDRIANARISON Jacques 2.1-5
Vakiteny 3 Tiffany ANDRIAMBELOLAZA Marc 7.31-37
Mivavaka Vero Ravalison
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
16-09-2018 [] LASIM-PIANGONANA EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina LASIM-PIANGONANA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 116
Vakiteny 1 Valisoarilala RABELOHATAONA Esaïe 50.5-9
Vakiteny 2 Alexandre Andriamasinarivo Jacques 2.14-18
Vakiteny 3 Alisoa Lina Raminosoa Marc 8.27-35
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
23-09-2018 [] EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 54
Vakiteny 1 Andriamisantatra Niaina Rakoto Jérémie 11.18-20
Vakiteny 2 Andrianjaka Andriamasinarivo Jacques 3.16–4.3
Vakiteny 3 Andry Rasamiarindrainy Marc 9.30-37
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany FORMATION MPIANDRAIKITRA TILY 22/09 KP FARITANY NI
   
30-09-2018 [] EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 19
Vakiteny 1 Arisday Mboty Nombres 11.25-29
Vakiteny 2 Baholisoa Livanirina Rajaonary Jacques 5.1-6
Vakiteny 3 Bako Forissier Marc 9.38-48
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
07-10-2018 [F] CULTE D'ACCUEIL GADA
Mitarika Mpitandrina CULTE D'ACCUEIL
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 128
Vakiteny 1 Bao Tsiory Ramarozatovo Genèse 2.18-24
Vakiteny 2 Bariniaina Randrianaivo David Hébreux 2.9-11
Vakiteny 3 Carlie Danguin Marc 10.2-16
Mivavaka Joséphine RAVELOMANANTSOA RATSIMIAH
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany VOKADEHIBE
   
14-10-2018 [] GADA
Mitarika CULTE DE LA CITE EPTM
Mitory teny CULTE DE LA CITE EPTM
Salamo 90
Vakiteny 1 CULTE DE LA CITE EPTM Proverbes 3.13-20
Vakiteny 2 CULTE DE LA CITE EPTM Hébreux 4.12-13
Vakiteny 3 CULTE DE LA CITE EPTM Marc 10.17-30
Mivavaka CULTE DE LA CITE EPTM
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany CULTE DE LA CITE EPTM
   
21-10-2018 [AF] GADA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 33
Vakiteny 1 Cedric Danguin Esaïe 53.10-11
Vakiteny 2 Christel Ralandison Hébreux 4.14-16
Vakiteny 3 Clara Randrianarinosy Marc 10.35-45
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany ZAIKABE FARITANY SVKI SLKI
   
28-10-2018 [F] SAMPANA TILY GADA
Mitarika SAMPANA TILY SAMPANA TILY ( **culte hors EPTM **) REFORMATION
Mitory teny SAMPANA TILY
Salamo 126
Vakiteny 1 SAMPANA TILY Jérémie 31.7-9
Vakiteny 2 SAMPANA TILY Hébreux 5.1-6
Vakiteny 3 SAMPANA TILY Marc 10.46-52
Mivavaka SAMPANA TILY
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
04-11-2018 [] ISAKARA
Mitarika Sabine Andrianavalona
Mitory teny Lalatiana RABENAKAMBANARIVO
Salamo 119.97-106
Vakiteny 1 Clark Razakatiana Deutéronome 6.2-6
Vakiteny 2 Eva Ravalison Hébreux 7.23-28
Vakiteny 3 Evelyne Guigard Marc 12.28-34
Mivavaka Sabine Andrianavalona
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany SYNODA FPMA
   
11-11-2018 [] ISAKARA
Mitarika ZAIKABE Fatsats
Mitory teny ZAIKABE Fatsats
Salamo 146
Vakiteny 1 ZAIKABE Fatsats 1 Rois 17.10-16
Vakiteny 2 ZAIKABE Fatsats Hébreux 9.24-28
Vakiteny 3 ZAIKABE Fatsats Marc 12.38-44
Mivavaka ZAIKABE Fatsats
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany ZAIKABE Fatsats
   
18-11-2018 [F] ALAHADIN'NY ANTOKO MPIHIRA ISAKARA
Mitarika ALAHADIN'NY ANTOKO MPIHIRA ALAHADY ANTOKO MPIHIRA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 16
Vakiteny 1 ALAHADIN'NY ANTOKO MPIHIRA Daniel 12.1-3
Vakiteny 2 ALAHADIN'NY ANTOKO MPIHIRA Hébreux 10.11-14,18
Vakiteny 3 ALAHADIN'NY ANTOKO MPIHIRA Marc 13.24-32
Mivavaka ALAHADIN'NY ANTOKO MPIHIRA
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
25-11-2018 [AF] ISAKARA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 93
Vakiteny 1 Fabiannie Razafinjoelina Daniel 7.13-14
Vakiteny 2 Fabrizio Randrejason Apocalypse 1.5-8
Vakiteny 3 Falitokiniaina Rabearison Jean 18.33-37
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
02-12-2018 [F] SAMPANA TANORA KRISTIANA JODA
Mitarika SAMPANA TANORA KRISTIANA SAMPANA TANORA KRISTIANA
Mitory teny SAMPANA TANORA KRISTIANA
Salamo 25
Vakiteny 1 SAMPANA TANORA KRISTIANA Jérémie 33.14-16
Vakiteny 2 SAMPANA TANORA KRISTIANA 1 Thessaloniciens
Vakiteny 3 SAMPANA TANORA KRISTIANA 3.12–4.2
Mivavaka SAMPANA TANORA KRISTIANA
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
09-12-2018 [] 08/12 CONCERT 35e FFL EPTM JODA
Mitarika Miangaly Razafimanantsoa 08/12 CONCERT 35e FFL EPTM
Mitory teny James ANDRIANAVALONA
Salamo 126
Vakiteny 1 Fanjamalala Andriamasinarivo Esaïe 60.1-11
Vakiteny 2 Fenotia Rakotondratsimba Philippiens 1.4-11
Vakiteny 3 Fitia Rabetokotany Luc 3.1-6
Mivavaka Miangaly Razafimanantsoa
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
16-12-2018 [F] JODA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Esaïe 12
Vakiteny 1 Geogette Raharisoa Sophonie 3.14-18
Vakiteny 2 Hanta Rakotomalala Philippiens 4.4-7
Vakiteny 3 Harisoa Randrianarinosy Luc 3.10-18
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
23-12-2018 [] JODA
Mitarika Richard Razakarivony
Mitory teny Maminiaina RALIJAONA
Salamo 80
Vakiteny 1 Heritanjona RAZAKARIVONY Michée 5.1-5
Vakiteny 2 Herizo ANDRIANANDRAINA Hébreux 10.5-10
Vakiteny 3 Jean-Didier DANGUIN Luc 1.39-45
Mivavaka Richard Razakarivony
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
24-12-2018 [] VEILLEE AVEC EPUdF JODA
Mitarika Mpitandrina VEILLEE AVEC EPUdF
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 118
Vakiteny 1 Jeanne RANDRIAMAMALA RAHAMEFY Luc 1.46-56
Vakiteny 2 1 Samuel 2.1-11
Vakiteny 3
Mivavaka
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
25-12-2018 [F] KRISMASY JODA
Mitarika Mpitandrina KRISMASY
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 98
Vakiteny 1 Kanto RAZAFIMANANTSOA Esaïe 52.7-10
Vakiteny 2 Karyn Fitia RAZAFIARISON Hébreux 1.1-6
Vakiteny 3 Koloina Valisoa RAHARINJATONIRINA Jean 1.1-18
Mivavaka Estera Rakoto
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
30-12-2018 [AF] JODA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 84
Vakiteny 1 LALAO RAKOTONDRATSIMBA 1 Samuel 1.20-28
Vakiteny 2 Landy RANDRIANARINOSY 1 Jean 3.1-24
Vakiteny 3 Liana RAZAFIMANANTSOA Luc 2.40-52
Mivavaka
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany