Laminasa

03-10-2021 [F] CULTE D'ACCUEIL GADA
Mitarika Mpitandrina CULTE D'ACCUEIL
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 128
Vakiteny 1 Joséphine Ravelomanantsoa Genesy 2.18-24
Vakiteny 2 Léonce Rabenakambanarivo Hebreo 2.9-11
Vakiteny 3 Liana Razafimanantsoa Marka 10.2-16
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
10-10-2021 [F] SAMPANATILY GADA
Mitarika SAMPANATILY SAMPANATILY
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 90
Vakiteny 1 SAMPANATILY Ohabolana 3.13-20
Vakiteny 2 SAMPANATILY Hebreo 4.12-13
Vakiteny 3 SAMPANATILY Marka 10.17-30
Mivavaka SAMPANATILY
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany SAMPANATILY
   
17-10-2021 [] GADA
Mitarika Sabine Andrianavalona
Mitory teny Lalatiana Rabenakambanarivo
Salamo Salamo 33
Vakiteny 1 Lianakanto Rajaobelison Isaïa 53.10-11
Vakiteny 2 Liantsoa Andriambelolaza Hebreo 4.14-16
Vakiteny 3 Linah Randriamanantsoa Marka10.35-45
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
24-10-2021 [F] FIFIDIANANA DIAKONA GADA
Mitarika Mpitandrina FIFIDIANANA DIAKONA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 126
Vakiteny 1 Lizzie Ann Andriamalala Jeremia 31.7-9
Vakiteny 2 Lova Andriampanja Hebreo 5.1-6
Vakiteny 3 Lucas Debion Marka 10.46-52
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
31-10-2021 [AF] ZAIKABE NASIONALY ? GADA
Mitarika Mpitandrina ZAIKABE NASIONALY ?
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 119.97-106
Vakiteny 1 Maeva Debion Deotoronomia 6.2-6
Vakiteny 2 Magali Andriamalala Hebreo 7.23-28
Vakiteny 3 Malalatiana Randriamananoro Marka 12.28-34
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
07-11-2021 [F] VOKATRA FAHAROA ISAKARA
Mitarika Mpitandrina VOKATRA FAHAROA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 146
Vakiteny 1 Mamisoa Rabetsitonta 1 Mpanjaka 17.10-16
Vakiteny 2 Mamy Ravonjiarivelo Hebreo 9.24-28
Vakiteny 3 Miahy Razakarivony Marka 12.38-44
Mivavaka Diakona
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
14-11-2021 [] ISAKARA
Mitarika Sahondra Ravelojaona
Mitory teny Mirindra Rakotoarivelo
Salamo Salamo 16
Vakiteny 1 Mialy Randriambalohery Daniela 12.1-3
Vakiteny 2 Miangaly Henintsoa Raharison Hebreo 10.11-14,18
Vakiteny 3 Miangaly Rajaofetra Marka 13.24-32
Mivavaka Sahondra Ravelojaona
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
21-11-2021 [F] SAMPANAANTOKO MPIHIRA ISAKARA
Mitarika SAMPANAANTOKO MPIHIRA SAMPANAANTOKO MPIHIRA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 93
Vakiteny 1 SAMPANAANTOKO MPIHIRA Daniela 7.13-14
Vakiteny 2 SAMPANAANTOKO MPIHIRA Apocalypsy 1.5-8
Vakiteny 3 SAMPANAANTOKO MPIHIRA Jaona 18.33-37
Mivavaka SAMPANAANTOKO MPIHIRA
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
28-11-2021 [AF] ISAKARA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 25
Vakiteny 1 Mika Maminoely Andrianavalona Jeremia 33.14-16
Vakiteny 2 Mioratiana Andrianarijaona 1 Tesaloniana 3.12–4.2
Vakiteny 3 Mitia Rajaofetra Lioka 21.25-36
Mivavaka Diakona
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
05-12-2021 [F] STK JODA
Mitarika STK STK
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 126
Vakiteny 1 STK Isaïa 60.1-11
Vakiteny 2 STK Filipiana 1.4-11
Vakiteny 3 STK Lioka 3.1-6
Mivavaka STK
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
12-12-2021 [] JODA
Mitarika Tiana Randrianjanaka
Mitory teny Maminiaina Ralijaona
Salamo Esaïe 12
Vakiteny 1 Nasolo Henintsoa Ramambatiana Sofonia 3.14-18
Vakiteny 2 Nathalie Ravonjiarivelo Rajaosera Filipiana 4.4-7
Vakiteny 3 Ndrenja Randrianjanaka Lioka 3.10-18
Mivavaka Tiana Randrianjanaka
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
19-12-2021 [F] JODA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 80
Vakiteny 1 Ninah Raminoarivony Mika 5.1-5
Vakiteny 2 Noeline Ralaisoamanjary Hebreo 10.5-10
Vakiteny 3 Noro Randriamananoro Lioka 1.39-45
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
24-12-2021 [] JODA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 134
Vakiteny 1 Noromanjato Raharisoa Lioka 2.1-20
Vakiteny 2
Vakiteny 3
Mivavaka
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
25-12-2021 [F] KRISMASY JODA
Mitarika Mpitandrina KRISMASY
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 98
Vakiteny 1 Ny Aina Ravelojaona Isaïa 52.7-10
Vakiteny 2 Oninaina Randrianaivo David Hebreo 1.1-6
Vakiteny 3 Onjaniaina Andrianariseta Jaona 1.1-18
Mivavaka Samuel Rafidinanahary
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
26-12-2021 [AF] JODA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 84
Vakiteny 1 Rachel Ramahandry Legris 1 Samoela 1.20-28
Vakiteny 2 Rado Randriambalohery 1 Joana 3.1-24
Vakiteny 3 Richard Andriambelolaza Lioka 2.40-52
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany