Laminasa

02-05-2021 [F]
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 22
Vakiteny 1 Noromanjato RAHARISOA Asa. 9.26-31
Vakiteny 2 Ny Aina RAVELOJAONA 1 Jaona 3.18-24
Vakiteny 3 Oceane ANDRIAMASINARIVO Jaona 15.1-8
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
09-05-2021 []
Mitarika Bakoly Rakotovelo
Mitory teny Andriamanjakasoa Rajaonson
Salamo Salamo 98
Vakiteny 1 Oninaina RANDRIANAIVO DAVID Asa. 10.25-48
Vakiteny 2 Onjaniaina ANDRIANARISETA 1 Jaona 4.7-10
Vakiteny 3 Rachel RAMAHANDRY LEGRIS Jean 15.9-17
Mivavaka Bakoly Rakotovelo
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
13-05-2021 [] FIAKARANA
Mitarika Mpitandrina FIAKARANA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 47
Vakiteny 1 Richard ANDRIAMBELOLAZA Asa. 1.1-11
Vakiteny 2 Rado RANDRIAMBALOHERY Efesiana 4.1-13
Vakiteny 3 Ravakaharivonjy Tatiana ANDRIANIRINA Marka 16.9-20
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
16-05-2021 [F]
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 103
Vakiteny 1 Riky RAVELOJAONA Asa. 1.15-26
Vakiteny 2 Rija C├ędric RAMIALISON 1 Jaona 4.11-16
Vakiteny 3 Rija RANDRIANANDRIANINA Jaona 17.11-19
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
23-05-2021 [] PENTEKOSTA
Mitarika Mpitandrina PENTEKOSTA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 104
Vakiteny 1 Rohama ANDRIAMPANJA Asa. 2.1-11
Vakiteny 2 Rinah RALAMBOVOLOLONA Galatiana 5.16-25
Vakiteny 3 Rindra Sombiniaina RAVELOMANANTSOA Jaona 15.26-27/ 17.11-19
Mivavaka Eleonore RAJAONSON
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
30-05-2021 [AF] HARMONIA
Mitarika HARMONIA HARMONIA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 33
Vakiteny 1 HARMONIA Deotornomia 4.32-40
Vakiteny 2 HARMONIA Romana 8.14-17
Vakiteny 3 HARMONIA Matio 28.16-20
Mivavaka HARMONIA
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
06-06-2021 [F] ALAHADIN'NY MPITANDRINA
Mitarika Diakona ALAHADIN'NY MPITANDRINA
Mitory teny Mpitandrina vahiny
Salamo Salamo 116
Vakiteny 1 Samuel RANDRIMIALISOA Eksodosy 24.3-8
Vakiteny 2 Safidi Malala ANDRIAMBOLOLONA Hebreo 9.11-15
Vakiteny 3 Saholy ANDRIANARIVO Marka 14.12-26
Mivavaka Diakona
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
13-06-2021 []
Mitarika Emilie Razafindrakoto
Mitory teny Andriamihajasoa Rakotovelo
Salamo Salamo 92
Vakiteny 1 Tania RAZAFINDRAFIDY Ezekiela 17.22-24
Vakiteny 2 Solofoniaina Richard RAZAKARIVONY 2 Korintiana 5.6-10
Vakiteny 3 Tahiry RAKOTOVELO Marka 4.26-34
Mivavaka Emilie Razafindrakoto
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
20-06-2021 [F] SEKOLY ALAHADY
Mitarika SEKOLY ALAHADY SEKOLY ALAHADY
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 107
Vakiteny 1 SEKOLY ALAHADY Joba 38 1.8-11
Vakiteny 2 SEKOLY ALAHADY 2 Korintiana 5.14-17
Vakiteny 3 SEKOLY ALAHADY Marka 4.35-41
Mivavaka SEKOLY ALAHADY
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
27-06-2021 [] JOURNEE PAROISSIALE
Mitarika Mpitandrina JOURNEE PAROISSIALE
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 30
Vakiteny 1 Tantelinirina RANDRIANARISON Ezekiela 18.21-32
Vakiteny 2 Tianamalala RAZAKATIANA 2 Korintiana 8.7-15
Vakiteny 3 Tinasoa ANDRIANTSALAMA Marka 5.21-43
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany