Laminasa

29 04 2018 [AF] JODA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Psa 22
Vakiteny 1 Rindra Morgane Ravalison Actes 9.26-31
Vakiteny 2 Riky Ravelojaona 1 Jean 3.18-24
Vakiteny 3 Rija Randrianandrianina Jean 15.1-8
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry Serge Rajaofetra
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
06 05 2018 [F] EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Psa 98
Vakiteny 1 Alexandre Lina Raminosoa Actes 10.25-48
Vakiteny 2 Andriamisantatra Niaina Rakoto 1 Jean 4.7-10
Vakiteny 3 Andrianjaka Andriamasinarivo Jean 15.9-17
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry Victor Raminosoa
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
10 05 2018 [] ANDRO FIAKARANA EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina ANDRO FIAKARANA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Psa 47
Vakiteny 1 Arisday Mboty Actes 1.1-11
Vakiteny 2 Baholisoa Livanirina Rajaonary Ephésiens 4.1-13
Vakiteny 3 Bako Forissier Marc 16.9-20
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry Heriniaina Andriamandroso
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
13 05 2018 [AF] EFRAIMA
Mitarika L
Mitory teny James ANDRIANAVALONA
Salamo Psa 103
Vakiteny 1 Bao Tsiory Ramarozatovo Actes 1.15-26
Vakiteny 2 Christel Ralandison 1 Jean 4.11-16
Vakiteny 3 Clara Randrianarinosy Jean 17.11-19
Mivavaka L
Mitendry Serge Rajaofetra / Ianja
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany CHOEURUNI TOULOUSE
   
20 05 2018 [F] PENTEKOSTA EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina PENTEKOSTA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Psa 104
Vakiteny 1 Clark Razakatiana Actes 2.1-11
Vakiteny 2 Eva Ravalison Galates 5.16-25
Vakiteny 3 Fabiannie Razafinjoelina Jean 15.26-27; 16.12-15
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry Mimi Ramasindraibe
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
27 05 2018 [F] SAMPANA SEKOLY ALAHADY EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina SAMPANA SEKOLY ALAHADY
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Psa 33
Vakiteny 1 sekoly alahady Deutéronome 4.32-40
Vakiteny 2 sekoly alahady Romains 8.14-17
Vakiteny 3 sekoly alahady Matthieu 28.16-20
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry Abel Randriamananoro
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
03 06 2018 [F] GADA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Psa 140
Vakiteny 1 Falitokiniaina Rabearison Exode 24.3-8
Vakiteny 2 Fanjamalala Andriamasinarivo Hébreux 9.11-15
Vakiteny 3 Geogette Raharisoa Marc 14.12-26
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry Heriniaina Andriamandroso
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
10 06 2018 [F] LASIM-PIANGONANA GADA
Mitarika Mpitandrina LASIM-PIANGONANA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Psa 130
Vakiteny 1 Hanta Rakotomalala Genèse 3.9-15
Vakiteny 2 Harisoa Randrianarinosy 2 Corinthiens 4.13–5.1
Vakiteny 3 Heritanjona RAZAKARIVONY Marc 3.20-35
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry Victor Raminosoa
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
17 06 2018 [AF] GADA
Mitarika Miangaly Rajoelisolo
Mitory teny Clarisse RAMINOSOA
Salamo Psa 92
Vakiteny 1 Jean-Didier DANGUIN Ezéchiel 17.22-24
Vakiteny 2 Herizo ANDRIANANDRAINA 2 Corinthiens 5.6-10
Vakiteny 3 Kanto RAZAFIMANANTSOA Marc 4.26-34
Mivavaka Miangaly Rajoelisolo
Mitendry Abel Randriamananoro / Ianja
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
24 06 2018 [] IRAISAM-PINOANA GADA
Mitarika FLM IRAISAM-PINOANA
Mitory teny Pastora
Salamo
Vakiteny 1 LALAO RAKOTONDRATSIMBA
Vakiteny 2 FLM
Vakiteny 3 FKMR
Mivavaka Philippe Rajoelisolo
Mitendry
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany