Laminasa

17 12 2017 [F] JODA
Mitarika Mpitandrina FAHATELO
Mitory teny Mpitandrina
Salamo LUC 1 : 46-54
Vakiteny 1 Christel Ralandison Isaïa 61.1-11
Vakiteny 2 Clara Randrianarinosy 1 Tesaloniana 5.16-24
Vakiteny 3 Clark Razakatiana Jaona 1.6-8,19-28
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry Mimi Ramasindraibe
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche Serge Rajaofetra
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
24 12 2017 [] VEILLEE DE NOEL JODA
Mitarika EPUDF FPMA ADVENTO FAHAEFATRA
Mitory teny EPUDF FPMA
Salamo 89
Vakiteny 1 Eva Ravalison 2 Samoela 7.1-16
Vakiteny 2 EPUDF Romana 16.25-27
Vakiteny 3 EPUDF FPMA Lioka 1.26-38
Mivavaka
Mitendry Victor Raminosoa
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
25 12 2017 [F] KRISMASY JODA
Mitarika Mpitandrina KRISMASY
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 98
Vakiteny 1 Miangaly Rajaofetra Isaïa 52. 7-10
Vakiteny 2 Mika Andrianavalona Hebreo 1. 1-6
Vakiteny 3 Mitia Rajaofetra Jaona 1. 1-18
Mivavaka Estera Rakoto
Mitendry Sampana Zava-Maneno
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
31 12 2017 [AF] JODA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo 105
Vakiteny 1 Evelyne Guigard Isaïa 52.7-10
Vakiteny 2 Fabiannie Razafinjoelina Hebreo 1.1-6
Vakiteny 3 Fabrizio Randrenjason Jaona 1.1-18
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry Abel Andriamananoro
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany