Laminasa

25 02 2018 [AF] GADA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Psa 116
Vakiteny 1 Lalao Rakotondratsimba Gen. 22.1-18
Vakiteny 2 Liana Razafimanantsoa Rom. 8.31-34
Vakiteny 3 Lucie Raharimalala Marc 9.2-10
Mivavaka
Mitendry Abel Randriamananoro / Ianja
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
04 03 2018 [] ISAKARA
Mitarika Haingotiana Randriambalohery
Mitory teny Andriamanjakasoa RAJAONSON
Salamo Psa 19
Vakiteny 1 Maeva Randrianarison Exo. 20.1-17
Vakiteny 2 Maeva Debion 1 Cor. 1.22-25
Vakiteny 3 Mamy Olivier Rakotondratsimba Jean 2.13-25
Mivavaka Haingotiana Randriambalohery
Mitendry Heriniaina Andriamandroso
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany Synoda Faritany
   
11 03 2018 [F] ISAKARA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Psa 137
Vakiteny 1 Miahy Ramaroson Razakarivony 2 Chroniques 36.14-23
Vakiteny 2 Malalatiana Randriamananoro Ephésiens 2.4-10
Vakiteny 3 Mialy Randriambalohery Jean 3.14-21
Mivavaka Jos
Mitendry Mimi Ramsindraibe
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany EPULEL eglise apr
   
18 03 2018 [F] ALAHADIN' NY DIAKONA - VOKATRA ISAKARA
Mitarika DIAKONA ALAHADIN' NY DIAKONA - VOKATRA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Psa 51
Vakiteny 1 DIAKONA Jérémie 31.31-34
Vakiteny 2 DIAKONA Hébreux 5.7-9
Vakiteny 3 DIAKONA Jean 12.20-33
Mivavaka DIAKONA
Mitendry Victor Raminosoa
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
25 03 2018 [AF] SAMPAN-DROFIA ISAKARA
Mitarika Mpitandrina SAMPAN-DROFIA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Psa 22
Vakiteny 1 Nathanael Randrianarinosy Esaïe 50.4-7
Vakiteny 2 Miangaly Rajaofetra Philippiens 2.6-11
Vakiteny 3 Ndrenja Randrianjanaka Marc 11.1-10
Mivavaka DIAKONA
Mitendry Serge Rajaofetra/ Ianja
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
26 03 2018 [HM] SVK FIFOHAZANA ISAKARA
Mitarika SVK FIFOHAZANA SVK FIFOHAZANA
Mitory teny SVK FIFOHAZANA
Salamo Psa 39
Vakiteny 1 SVK FIFOHAZANA Psa 39
Vakiteny 2 SVK FIFOHAZANA Jean 12.20-36
Vakiteny 3 SVK FIFOHAZANA
Mivavaka SVK FIFOHAZANA
Mitendry Abel Randriamananoro
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
27 03 2018 [HM] SEKOLY ALAHADY TILY ISAKARA
Mitarika SEKOLY ALAHADY TILY SEKOLY ALAHADY TILY
Mitory teny SEKOLY ALAHADY TILY
Salamo Psa 40
Vakiteny 1 SEKOLY ALAHADY TILY Psa 40
Vakiteny 2 SEKOLY ALAHADY TILY Jean 12.37-50
Vakiteny 3 SEKOLY ALAHADY TILY
Mivavaka SEKOLY ALAHADY TILY
Mitendry Serge Rajaoefetra
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
28 03 2018 [HM] STK ISAKARA
Mitarika STK STK
Mitory teny STK
Salamo Psa 41
Vakiteny 1 STK Psa 41
Vakiteny 2 STK Jean 13.1-38
Vakiteny 3 STK
Mivavaka STK
Mitendry Victor Raminosoa
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
29 03 2018 [F] ALAKAMISY MASINA ISAKARA
Mitarika Mpitandrina ALAKAMISY MASINA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Psa 42
Vakiteny 1 Mitia Rajaofetra Psa 42
Vakiteny 2 Ninah Raminoarivony Exo. 12.1-14
Vakiteny 3 Noeline Ralaisoamanjary Jean 18.1-27
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry Mimi Ramasindraibe
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
30 03 2018 [HM] ANTOKO MPIHIRA SAMPANA ZAVA-MANENO ISAKARA
Mitarika ANTOKO MPIHIRA SAMPANA ZAVA-MANENO ANTOKO MPIHIRA SAMPANA ZAVA-MANENO
Mitory teny ANTOKO MPIHIRA SAMPANA ZAVA-MANENO
Salamo Psa 43
Vakiteny 1 ANTOKO MPIHIRA SAMPANA ZAVA-MANENO Psa 43
Vakiteny 2 ANTOKO MPIHIRA SAMPANA ZAVA-MANENO Esaïe 52.13–53.12
Vakiteny 3 ANTOKO MPIHIRA SAMPANA ZAVA-MANENO Jean 18.28-19-30
Mivavaka ANTOKO MPIHIRA SAMPANA ZAVA-MANENO
Mitendry Sampana Zava-maneno
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
01 04 2018 [F] PASKA JODA
Mitarika Mpitandrina PASKA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Psa 118.1-20
Vakiteny 1 Noromanana Rakotoarinivo Actes 10.34-43
Vakiteny 2 Mika Maminoely Andrianavalona Colossiens 3.1-4
Vakiteny 3 Oceane Andriamasinarivo Marc 16.1-8
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry Sampana Zava-maneno
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
08 04 2018 [] JODA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Psa 118.7-23
Vakiteny 1 Oninaina Randrianaivo David Actes 4.32-35
Vakiteny 2 Rado Randriambalohery 1 Jean 5.1-6
Vakiteny 3 Tiffany Andriambelolaza Jean 20.19-31
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry Heriniaina Andriamandroso
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
15 04 2018 [F] SAMPANA ZAVA-MANENO JODA
Mitarika SAMPANA ZAVA-MANENO SAMPANA ZAVA-MANENO
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Psa 4
Vakiteny 1 SAMPANA ZAVA-MANENO Actes 3.13-19
Vakiteny 2 SAMPANA ZAVA-MANENO 1 Jean 1.2-5
Vakiteny 3 SAMPANA ZAVA-MANENO Luc 24.35-48
Mivavaka SAMPANA ZAVA-MANENO
Mitendry Sampana Zava-maneno
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
22 04 2018 [] JODA
Mitarika Josih Rajaofetra
Mitory teny Andrianiaina Razafimanantsoa
Salamo Psa 118.24-29
Vakiteny 1 Valisoarilala Rabelohataona Actes 4.8-12
Vakiteny 2 Tantelinirina Randrianarison 1 Jean 3.1-2
Vakiteny 3 Tahiry Rakotovelo Jean 10.11-18
Mivavaka Josih Rajaofetra
Mitendry Mimi Ramasindraibe
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany RNT
   
29 04 2018 [AF] JODA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Psa 22
Vakiteny 1 Rindra Morgane Ravalison Actes 9.26-31
Vakiteny 2 Riky Ravelojaona 1 Jean 3.18-24
Vakiteny 3 Rija Randrianandrianina Jean 15.1-8
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry Serge Rajaofetra
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
06 05 2018 [F] EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Psa 98
Vakiteny 1 Alexandre Lina Raminosoa Actes 10.25-48
Vakiteny 2 Andriamisantatra Niaina Rakoto 1 Jean 4.7-10
Vakiteny 3 Andrianjaka Andriamasinarivo Jean 15.9-17
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry Victor Raminosoa
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
10 05 2018 [] ANDRO FIAKARANA EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina ANDRO FIAKARANA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Psa 47
Vakiteny 1 Arisday Mboty Actes 1.1-11
Vakiteny 2 Baholisoa Livanirina Rajaonary Ephésiens 4.1-13
Vakiteny 3 Bako Forissier Marc 16.9-20
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry Heriniaina Andriamandroso
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
13 05 2018 [AF] EFRAIMA
Mitarika L
Mitory teny James ANDRIANAVALONA
Salamo Psa 103
Vakiteny 1 Bao Tsiory Ramarozatovo Actes 1.15-26
Vakiteny 2 Christel Ralandison 1 Jean 4.11-16
Vakiteny 3 Clara Randrianarinosy Jean 17.11-19
Mivavaka L
Mitendry Serge Rajaofetra / Ianja
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany CHOEURUNI TOULOUSE
   
20 05 2018 [F] PENTEKOSTA EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina PENTEKOSTA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Psa 104
Vakiteny 1 Clark Razakatiana Actes 2.1-11
Vakiteny 2 Eva Ravalison Galates 5.16-25
Vakiteny 3 Fabiannie Razafinjoelina Jean 15.26-27; 16.12-15
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry Mimi Ramasindraibe
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
27 05 2018 [F] SAMPANA SEKOLY ALAHADY EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina SAMPANA SEKOLY ALAHADY
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Psa 33
Vakiteny 1 sekoly alahady Deutéronome 4.32-40
Vakiteny 2 sekoly alahady Romains 8.14-17
Vakiteny 3 sekoly alahady Matthieu 28.16-20
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry Abel Randriamananoro
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
03 06 2018 [F] GADA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Psa 140
Vakiteny 1 Falitokiniaina Rabearison Exode 24.3-8
Vakiteny 2 Fanjamalala Andriamasinarivo Hébreux 9.11-15
Vakiteny 3 Geogette Raharisoa Marc 14.12-26
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry Heriniaina Andriamandroso
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
10 06 2018 [F] LASIM-PIANGONANA GADA
Mitarika Mpitandrina LASIM-PIANGONANA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Psa 130
Vakiteny 1 Hanta Rakotomalala Genèse 3.9-15
Vakiteny 2 Harisoa Randrianarinosy 2 Corinthiens 4.13–5.1
Vakiteny 3 Heritanjona RAZAKARIVONY Marc 3.20-35
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry Victor Raminosoa
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
17 06 2018 [AF] GADA
Mitarika Miangaly Rajoelisolo
Mitory teny Clarisse RAMINOSOA
Salamo Psa 92
Vakiteny 1 Jean-Didier DANGUIN Ezéchiel 17.22-24
Vakiteny 2 Herizo ANDRIANANDRAINA 2 Corinthiens 5.6-10
Vakiteny 3 Kanto RAZAFIMANANTSOA Marc 4.26-34
Mivavaka Miangaly Rajoelisolo
Mitendry Abel Randriamananoro / Ianja
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
24 06 2018 [] IRAISAM-PINOANA GADA
Mitarika FLM IRAISAM-PINOANA
Mitory teny Pastora
Salamo
Vakiteny 1 LALAO RAKOTONDRATSIMBA
Vakiteny 2 FLM
Vakiteny 3 FKMR
Mivavaka Philippe Rajoelisolo
Mitendry
Etude Bib Samedi
Etude Bib Dimanche
Diary FPMA Foibe-Faritany