Laminasa

04-12-2022 [F] STK EFRAIMA
Mitarika STK STK
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 72
Vakiteny 1 STK Isaïa 11.1-10
Vakiteny 2 STK Romana 15.4-9
Vakiteny 3 STK Matio 3.1-12
Mivavaka STK
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
11-12-2022 [] CULTE EN MATINEE EFRAIMA
Mitarika Clarisse RAMINOSOA CULTE EN MATINEE
Mitory teny Noro Nebie
Salamo Salamo 146
Vakiteny 1 Fanjamalala Andriamasinarivo Isaïa 35.1-10
Vakiteny 2 Fitiah Razanabololomahefa Jakoba 5.7-10
Vakiteny 3 Florence Rakotomamonjy Matio 11.2-11
Mivavaka Clarisse RAMINOSOA
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
18-12-2022 [F] EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 24
Vakiteny 1 Hanitra Razakarivony Isaïa 7.10-16
Vakiteny 2 Hanta Rakotomalala Romana 1.1-7
Vakiteny 3 Harena RAMASINDRAIBE Matio 1.18-25
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
24-12-2022 [] EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 13
Vakiteny 1 Hary Lucile Pierrot Isaïa 7.10-14
Vakiteny 2
Vakiteny 3
Mivavaka
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
25-12-2022 [AF] EFRAIMA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo Salamo 98
Vakiteny 1 Henri Rakotonindrainy Isaïa 52.7-10
Vakiteny 2 Herizo Andrianandraina Hebreo 1.1-6
Vakiteny 3 Hery Mampiaina Ramarosoa Jaona 1.1-18
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
01-01-2023 [F] TAOM-BAOVAO ISAKARA
Mitarika Mpitandrina TAOM-BAOVAO
Mitory teny Mpitandrina
Salamo
Vakiteny 1 Ilo Miahy Radaniela
Vakiteny 2 Jean Mario Rasolomahefa
Vakiteny 3 Jean Didier Danguin
Mivavaka Eléonore RAJAOSON
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
08-01-2023 [] ISAKARA
Mitarika Emilie RAZAFINDRAKOTO
Mitory teny Alexandre Debion
Salamo
Vakiteny 1 Laurette Zilpa
Vakiteny 2 Liana Razafimanantsoa
Vakiteny 3 Liana Razafimanantsoa
Mivavaka Emilie RAZAFINDRAKOTO
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
15-01-2023 [F] ISAKARA
Mitarika Mpitandrina
Mitory teny Mpitandrina
Salamo
Vakiteny 1 Liva Ramboaniaina
Vakiteny 2 Lizzie Ann Andriamalala
Vakiteny 3 Lucas DEBION
Mivavaka Mpitandrina
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany
   
29-01-2023 [AF] SAMPANA FIFOHAZANA ISAKARA
Mitarika SAMPANA FIFOHAZANA SAMPANA FIFOHAZANA
Mitory teny Mpitandrina
Salamo
Vakiteny 1 SAMPANA FIFOHAZANA
Vakiteny 2 SAMPANA FIFOHAZANA
Vakiteny 3 SAMPANA FIFOHAZANA
Mivavaka SAMPANA FIFOHAZANA
Mitendry
Diary FPMA Foibe-Faritany